Tom 27, Nr 02 (1987)

Spis treści

O twierdzeniach Titchmarsha, Foiasa i o aproksymacji przesunięciami PDF
J. Mikusiński 193-202
Metoda elipsoidalna w programowaniu liniowym PDF
D. Pallaschke 203-210
O izometriach w przestrzeni trójwymiarowej PDF
J. Zawadzka 211-213
Wystąpienie na Radzie Naukowej Instytutu Matematycznego PAN PDF
C. Olech 214-218
Aleksander Rajchman (1890-1940) PDF
A. Zygmund 219-231
Spis prac Aleksandra Rajchmana PDF
W. Piotrowski, J. Zemanek 229-231
Aleksander Axer (1880-1948) i Henryk Lauer (1890- 1939) PDF
W. Piotrowski 232-234
Roman Sikorski (1920-1983) PDF
M. Mączyński, T. Traczyk 235-241
Fragmenty toastów Prezesa PDF
R. Sikorski 241-245
Miscellanea - S. Themerson PDF
Redaktor 246
Alfred Tarski jako filozof PDF
J. Woleński 247-259
Miscellanea - A. Słonimski PDF
Redaktor 259
Miscellanea - B. Pasternak PDF
Redaktor 260
Giuseppe Peano a rozwój logiki symbolicznej PDF
R. Murawski 261-277
Ze słownika racjonalnego Hugona Steinhausa PDF
H. Steinhaus 278
O matematykach Leningradu PDF
W. Odyniec 279-292
Nauczanie matematyki w szkołach średnich Kielc w XIX wieku PDF
A. Massalski 293-311
Miscellanea - M. Mochnacki PDF
Redaktor 311
Miscellanea - T. Mann PDF
Redaktor 312
Ożywienie w matematyce szkolnej PDF
H. Whitney 313-325
Miscellanea - L. Zarzecki PDF
Redaktor 325
Listy do Redakcji: Głos malkontenta, czyli jeszcze o programach matematyki PDF
M. Burnat 326-330
Listy do Redakcji: W sprawie programów szkolnych PDF
A. Z. Krygowska 331-333
Zadania PDF
Redaktor 334-335
Krótkie informacje PDF
Redaktor 335-340
W sprawie roku urodzenia O. Nikodyma PDF
Redaktor 340
W sprawie lokalu Teliczkowej PDF
Redaktor 340
Sprostowania do artykułu A. Derkowskiej Otton Marcin Nikodym (1889-1974) PDF
Redaktor 340
Recenzja: M. Kordos, Podstawy geometrii rzutowej i rzutowo-metrycznej PDF
H. Makowiecka 341-344
Recenzja: L. Schwartz, Metody matematyczne w fizyce PDF
P. Urbański 344-345
Recenzja: T. Rachwał, S. Dwuraźna, Ćwiczenia z geometrii wykreślnej, tom I i II PDF
J. Kaczmarek 346
Recenzja: E. Szczepankiewicz, Zastosowania pól losowych PDF
K. Sobczyk 346-349
Książki nadesłane PDF
Redaktor 350-351
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X