Tom 51, Nr 2 (2015)

Spis treści

Spojrzenie fizyka na hipotezę Riemanna PDF
Marek Wolf 189-217
Średnia ranga krzywych eliptycznych w pracach Manjula Bhargavy PDF
Andrzej Dąbrowski 219-237
Osiągnięcia polskich matematyków w teorii interpolacji operatorów: 1910--1960 PDF
Lech Maligranda 239-281
Zofia Szmydt (1923--2010) PDF
Grzegorz Łysik 283-297
125. rocznica powstania, Niemieckiego Towarzystwa Matematyków PDF
Thomas Vogt 299-306
Szóste Forum Matematyków Polskich, Warszawa 7--12 września 2015 roku PDF
Krystyna Jaworska 307-312
Konferencja Władz Uczelnianej, Matematyki i Informatyki KWUMI 2015 PDF
Mariola Adamska 313-318

Nowi Profesorowie

Jarosław Grytczuk (nowy profesor) PDF
  319-321
Zbigniew Bartosiewicz (nowy profesor) PDF
  321-323
Piotr Andrzej Gwiazda (nowy profesor) PDF
  323-325
Jacek Miękisz (nowy profesor) PDF
  325-327
Krzysztof Szajowski (nowy profesor) PDF
  327-330

Krótkie informacje

Krótkie informacje PDF
  331-336

Z żałobnej karty

Jacek Gancarzewicz (1945-2013) PDF
  337-341
Bronisław Jasek (1930-2015) PDF
  343-345
Stanisław G. Mrówka (1933-2010) PDF
  347-348

Recenzje

Marcin Borkowski, Bartłomiej Przybylski, "\LaTeX. Książka kucharska" PDF
  349-353
Jolanta Grala-Michalak, "Stochastyczne metody matematyki finansowej w zadaniach" PDF
  354-357
Andrew McFarland, Joanna McFarland, James T. Smith (red.), "Alfred Tarski. Early works in Poland -- Geometry and Teaching" PDF
  357-360
Ryszard Rudnicki, "Modele i metody biologii matematycznej. Część I: Modele deterministyczne" PDF
  360-363
Książki nadesłane PDF
  365-368
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X