Tom 29, Nr 01 (1990)

Spis treści

Postęp w teorii liczb w latach 1978-1988 PDF
A. Schinzel 3-10
O pewnych wynikach uzyskanych w Instytucie Matematycznym PAN PDF
A. Pełczyński 11-18
Stanisław Marcin Ułam (1909-1984) PDF
J. Mycielski 20-37
Miscellanea PDF
AlHazin AlHazini 38
Zastosowania nierówności Markowa w analizie różniczkowej PDF
W. Pleśniak 39-46
Teoria Kołmogorowa-Arnolda-Mosera i ograniczone zagadnienie trzech ciał PDF
H. Żołądek 47-56
O czasach rekordowych i liczbie rekordów w ciągu zmiennych losowych PDF
W. Dziubdziela 57-70
Funkcje symetryczne PDF
T. Józefiak 71-83
Miscellanea PDF
J. Musielak 83-84
Funkcje quasi-różniczkowalne w nie-różniczkowej teorii optymalizacji PDF
D. Pallaschke, R. Urbański 85-91
Miscellanea: Cytaty z raportu Cockcrofta PDF
W. H. Cockcroft 91-92
O problemie historycznych początków matematyki PDF
J. Waszkiewicz 93-112
Tezy raportu o edukacji matematycznej w Polsce PDF
Redaktor 113-121
Miscellanea: Cytaty z raportu Cockcrofta PDF
W. H. Cockcroft 122
Czy korepetycje z matematyki są powszechne? PDF
M. Rozmus-Chmura, J. Sajdak, B. Samoń, M. Zawal-Jarosik 123-129
Miscellanea: Cytaty z raportu Cockcrofta PDF
W. H. Cockcroft 130
Co to jest TEX? PDF
J. S. Bień 131-156
Zadania PDF
Redaktor 157-159
W sprawie doktorów promowanych przez W. Sierpińskiego PDF
A. Schinzel 159
Krótkie informacje PDF
Redaktor 160-165
Recenzja: J. M. Montesinos, Classical Tesselations and Three-manifolds PDF
R. Duda 166-168
Recenzja: Mathematics Counts, Report of the Committee of Inąuiry into the Teaching of Mathematics in Schools under the Chairmanship of Dr. W. H. Cockcroft PDF
R. Duda 168-171
Recenzja: Z. Ditzian, V. Totik, Moduli of Smoothness PDF
J. Musielak 171-173
Recenzja: K. P. Rybakowski, The Homotopy Index and Partial Differential Equations PDF
K. Gęba 173-174
Książki nadesłane PDF
Redaktor 175
Contents PDF
Redaktor 176
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X