Tom 28, Nr 02 (1990)

Spis treści

Pierścienie grupowe PDF
J. Krempa, Z. Marciniak 137-148
Warszawska grupa układów dynamicznych ma już 25 lat PDF
W. Szlenk 149-152
Stanisław Leśniewski (1886-1939) PDF
C. Lejewski 153-182
Jerzy Słupecki (1904-1987) PDF
J. Woleński 183-194
Matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim za czasów Kummera PDF
W. Narkiewicz 195-203
Rudolf Lipschitz jako profesor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1862-1864 PDF
T. Weber 204-208
Kilka liczb o matematykach w Polsce PDF
W. Rudzki, J. Zabczyk 209-219
Humor mimowolny PDF
. Redaktor 220
Historycy nauki o obserwacjach astronomicznych Ptolemeusza PDF
J. Dobrzycki 221-227
Miscellanea PDF
W. Gombrowicz 228
Jak przyszli nauczyciele oceniają poprawność rozumowań matematycznych? PDF
M. Dąbrowski 229-238
Raport o nauczaniu matematyki w klasach początkowych PDF
Z. Semadeni 239-257
Perspektywa radykalnych zmian procesu wydawniczego PDF
Z. Semadeni 257-258
Zadania PDF
A. Tyszka 259-260
Krótkie informacje PDF
. Redaktor 261-267
Recenzja: Maria Moszyńska, Joanna Święcicka, Geometria z algebrą liniową PDF
AndrzejPrószyńsk AndrzejPrószyński 268-269
Recenzja: R. Duda, Wprowadzenie do topologii, Część I. Topologia ogólna, str. 428. Część II. Topologia algebraiczna, Topologia rozmaitości PDF
CezaryBowszy CezaryBowszyc 269-272
Recenzja: Ryszard Engelking, Karol Sieklucki, Wstęp do topologii PDF
KazimierzGęb KazimierzGęba 272-273
Recenzja: Patrick Billingsley, Prawdopodobieństwo i miara PDF
TomaszBojdeck TomaszBojdecki 273-276
Recenzja: Andrzej Krupowicz, Metody numeryczne zagadnień początkowych równań różniczkowych zwyczajnych PDF
BolesławKacewic BolesławKacewicz 276-278
Recenzja: S. W. Fomin, I. P. Kornfeld, J. G. Sinaj, Teoria ergodyczna PDF
HenrykŻołąde HenrykŻołądek 278-280
Recenzja: Tadeusz Batóg, Podstawy logiki PDF
WiktorBarto WiktorBartol 280-282
Recenzja: Włodzimierz Jakobsche, Józef H. Przytycki, Topologia trzywymiarowych rozmaitości PDF
WitoldRosick WitoldRosicki 282-283
Recenzja: Neal Koblitz, A course in number theory and cryptography PDF
JerzyBrowki JerzyBrowkin 283-285
Recenzja: J. Bochnak, M. Coste, M.-F. Roy, Geometrie algebriąue reelle PDF
PiotrJaworsk PiotrJaworski 286
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 287
Content PDF
. Redaktor 288
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X