Tom 29, Nr 02 (1992)

Spis treści

Problem Serbelloni, czyli o warunkowym prawdopodobieństwie ułaskawienia skazańca PDF
J. Łukaszewicz 179-187
Miscellanea PDF
S. Orzechowski 188
Wytwarzanie losowości PDF
R. Zieliński 189-203
Miscellanea PDF
F. Znaniecki 203-204
Historyczny spór między R. A. Fisherem a J. Neymanem czyli obraz obyczajów z czasu rozkwitu angielskiej szkoły statystycznej PDF
W. Stute 205-221
Miscellanea PDF
F. Znaniecki 222
Jeszcze jeden dowód nierówności o średnich PDF
A. Pełczyński 223-224
Herman Auerbach (1901-1942) PDF
A. Derkowska, M. Mikosz, A. Neugebauer 225-231
Wprowadzenie do artykułu Hermana Auerbacha „Geometria trójkąta” PDF
M. Szurek 232-234
Geometria trójkąta PDF
H. Auerbach 234-251
Miscellanea PDF
F. Znaniecki 252
Tadeusz Iwiński i jego działalność w zakresie zastosowań matematyki (w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin) PDF
E. Fidelis 253-256
Wykaz publikacji Tadeusza Iwińskiego PDF
E. Fidelis 256-257
Miscellanea PDF
H. Freudenthał 258
Miscellanea PDF
T. Varga 258
Statut Polskiego Towarzystwa Matematycznego PDF
. Redaktor 259-268
Zadania PDF
. Redaktor 269-270
Listy do Redakcji: W sprawie daty urodzenia S. Leśniewskiego PDF
K. Tatarkiewicz 270
Listy do Redakcji: W sprawie „Encyklopedii szkolnej PDF
M. Krych 271-274
Listy do Redakcji: O Edycie Stein i R. Courancie PDF
J. Mioduszewski 274-275
Listy do Redakcji: O prekursorach teorii mnogości PDF
J. Mioduszewski 275-276
Listy do Redakcji: Uzupełnienie do artykułu „Postęp w teorii liczb 1978-1988” PDF
A. Schinzel 276
Międzynarodowy Kongres Matematyków w Kioto PDF
J. Ziemian 277-280
Miscellanea PDF
A. Gleason 280
Powstanie Europejskiego Towarzystwa Matematycznego PDF
. Redaktor 281-282
Krótkie informacje PDF
. Redaktor 283-294
European Women in Mathematics PDF
M. Jaroszewska 295-296
Recenzja: K. Maurin, Analiza PDF
H. Żołądek 297-301
Recenzja: Filozofia matematyki, antologia tekstów klasycznych w opracowaniu R. Murawskiego oraz Filozofia matematyki (antologia tekstów) pod redakcją J. Miśka PDF
S. Krajewski 301-303
Recenzja: M. E. Kuczma, O szeregach liczbowych PDF
E. Hensz 303-304
Recenzja: J. Gancarzewicz, Geometria różniczkowa PDF
Z. Olszak 306-307
Recenzja: H. Steinhaus, Kalejdoskop matematyczny PDF
M. Kordos 306-307
Encyklopedia szkolna. Matematyka PDF
K. Ciesielski, Z. Gąsiorek, A. Pelczar, ZPogod ZPogoda, E. Tutaj 307-312
H. Arodź, K. Rościszewski Zbiór zadań z algebry i geometrii analitycznej dla fizyków PDF
P. Urbański 313-315
Rachunek operatorów w grupach (rec. D. Przeworska-Rolewicz) PDF
R. Bittner 316-321
Errata PDF
A. Pelczar 321
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 322-323
Contents PDF
. Redaktor 324
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X