Tom 30, Nr 01 (1993)

Spis treści

Wielkie Twierdzenie Fermata PDF
W. Narkiewicz 1-17
Fundacja stypendialna matematyków wrocławskich PDF
. Redaktor 18
Historia teorii liczb w Polsce w latach 1851-1950 PDF
A. Schinzel 19-50
Rozwój programu Hilberta PDF
R. Murawski 51-72
Henri Poincaré - matematyk, fizyk, astronom i filozof PDF
L. M. Drużkowski 73-83
Miscellanea PDF
H. Poincaré 84
Marian Smoluchowski a ewolucja idei statystycznej w fizyce, tł. B. Cichocki PDF
M. Kac 85-91
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X