Tom 33, Nr 01 (1997)

Spis treści

Kołczany, diagramy Dynkina, oswojoność i dzikość w teorii reprezentacji algebr PDF
D. Simson 1-46
Jedności w pierścieniach grupowych PDF
Z. Marciniak 47-51
Przepisy dla nauczycieli PDF
. Redaktor 52
O problemach Burnside’a PDF
Cz. Bagiński 53-74
Matematyczne modele mechaniki statystycznej PDF
H. Żołądek 75-89
Meeting satelitarny Towarzystwa im. Bernoullich we Wrocławiu PDF
. Redaktor 90
Sto lat twierdzenia o liczbach pierwszych PDF
A. Schinzel 91-98
Pál Erdös PDF
T. Łuczak, Z. Palka 99-109
O rachunku losów PDF
JanŚniadeck JanŚniadecki 110
Stulecie Wiadomości Matematycznych PDF
R. Duda 111-135
Po XI Międzynarodowych Mistrzostwach Francji w Grach Matematycznych i Logicznych PDF
. Redaktor 135-136
Szukając Birnbauma PDF
W. A. Woyczyóski 137-154
O teorji miary w ogólnej teorji mnogości (rozprawa doktorska - Reprint PDF
S. Ułam 155-168
Drugi Europejski Kongres Matematyki - Budapeszt 1996. Informacje i komentarze PDF
A. PelczaR 169-175
Zadania z XI Międzynarodowych Mistrzostw Francji w Grach Matematycznych i Logicznych PDF
. Redaktor 176
Nowa matura PDF
J. Ombach 177-184
Pierwsze forum matematyczne im. Diderota PDF
A. Weron 185-186
Trzecie międzynarodowe zawody matematyczne dla studentów Uniwersytetów PDF
M. Krych 187-189
Miscellanea PDF
G. H. Hardy 190
W sprawie terminu „propozycja” PDF
D. Bobrowski 191-192
Krótkie informacje PDF
. Redaktor 193-198
Z żałobnej karty: Jan Wójcik (1936-1994) i jego prace z teorii liczb PDF
A.Schinze A.Schinzel 199-203
Z żałobnej karty: Wiesław Szlenk (1935-1995) PDF
T. Nowicki 204-209
Z żałobnej karty: Adam Suliński (1928-1997) PDF
J. Krempa, E. Puczyłowski 209-212
Z żałobnej karty: Wiktor Jankowski (1913-1996) PDF
D. Bobrowski 212-215
Z żałobnej karty: Danuta Gierulanka (1909-1995) PDF
St. Domoradzki 215-216
Z żałobnej karty: Marcin Poźniak (1963-1996) PDF
. Redaktor 216
Zadania PDF
. Redaktor 217-218
List do Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN PDF
Z. Semadeni 219-221
Odpowiedź na recenzję Profesora J. Mioduszewskiego.. PDF
R. Murawski 221-225
W sprawie artykułu P. Zarzyckiego PDF
K. Ciesielski, Z. Pogoda 226-230
Komentarz do artykułu Witolda Więsława „O szyfrowaniu” PDF
S. Gawiejnowicz 230-235
Uwagi do „Komentarza” PDF
W. Więsław 235-236
Recenzja: L. T. Kubik, Zastosowanie elementarnego rachunku prawdopodobieństwa do wnioskowania statystycznego. Wykład i uwagi krytyczne PDF
D. Bobrowski 237-238
W. Dubnicki, J. Kłopotowski, T. Szapiro, Analiza matematyczna. Podręcznik dla ekonomistów PDF
W. Waluś 238-243
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 243-245
Miscellanea PDF
G. H. Hardy 246
Strona redakcyjna PDF
. Redaktor 247
Spis treści PDF
. Redaktor 248
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X