Tom 34, Nr 01 (1998)

Spis treści

O hipotezie continuum i syzygiach PDF
D. Simson 1-8
Punkty stałe odwzorowań wielowartościowych PDF
W. Kryszewski 9-30
Pojęcia niezależności w ujęciu algebraicznym - ogólny schemat Marczewskiego PDF
K. Głazek 31-48
Zagadnienie Auerbacha-Banacha-Mazura-Ulama pakowania worka ziemniaków PDF
M. Lassak 49-59
Finały XII Międzynarodowych Mistrzostw Francji w Grach Matematycznych i Logicznych PDF
. Redaktor 60
Argumenty heurystyczne w teorii mnogości PDF
K. Wojtowicz 61-82
Jan Śleszyński PDF
J. J. Jadacki 83-97
Zadania z finałów XII Międzynarodowych Mistrzostw Francji w Grach Matematycznych i Logicznych PDF
. Redaktor 98
Jan Śleszyński (1854-1931) jako probabilista PDF
E. Seneta 99-104
Dyskusja Hilberta z Fregem PDF
E. Stępińska 105-122
Profesor Sobociński i kolega Bum PDF
K. Tatarkiewicz 123-146
O matematykach Leningradu (Sankt-Petersburga) i nie tylko - 10 lat później PDF
W. Odyniec 147-158
Krótkie informacje PDF
. Redaktor 159-164
Z żałobnej karty: Lech Włodarski (1916-1997) PDF
E. Hensz-Chądzyńska, R. Jajte 165-166
Z żałobnej karty: Tadeusz Prucnal (1939-1998) PDF
K. Dyrda, I. Janicka-Żuk, G. Treliński 167-170
Errata do tomu XXXIII PDF
. Redaktor 170
Listy do Redakcji: Uwagi w związku z recenzją Włodzimierza Walusia PDF
T. Szapiro 171-173
Ośrodek Konferencyjny Instytutu Matematycznego PAN PDF
. Redaktor 174
Recenzja: R. Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studentów, część I, II, III PDF
M. Krych 175-179
Recenzja: R. Leitner, W. Matuszewski, Z. Rojek, Zadania z matematyki wyższej, część I PDF
M. Krych 179-180
Recenzja: K. Sobczyk, Stochastyczne równania różniczkowe, teoria i zastosowania PDF
D. Bobrowski 180-182
Recenzja: S. Brandt, Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe PDF
A. Dąbrowski 182-185
Recenzja: J. Brodzki, An introduction to K-theory and cyclic cohomology PDF
St. Betley 185-186
Recenzja: R. Wieczorkowski, R. Zieliński, Generatory liczb losowych PDF
W. Cupała 186-187
Recenzja: W. Korczak, M. Trajdos, Wektory, pochodne, całki PDF
M. Skwarczyński 187-189
Recenzja: A. Kościelski, Teoria obliczeń. Wykłady z matematycznych podstaw informatyki PDF
D. Niwiński 189-193
Recenzja: J. Zydler, Geometria PDF
T. Żukowski 193-194
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 194-196
Stopka redakcyjna PDF
. Redaktor 197
Spis treści PDF
. Redaktor 198
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X