Tom 35, Nr 01 (1999)

Spis treści

Początki toruńskiej algebry PDF
D. Simson 1-9
Osobliwe własności rozwiązań równania Smoluchowskiego PDF
D. Wrzosek 11-35
O problemie miary, czyli kłopoty z matematyką PDF
H. Kotlarski 37-48
Prosty dowód twierdzenia Cantora-Bernsteina PDF
Z. Skupień 49-53
Równania różniczkowe paraboliczne w pracach Profesora Piotra Besali PDF
Z. Kamont 55-80
Międzynarodowy Kongres Matematyków w Berlinie PDF
A. Pelczar 81-92
Richard E. Borcherds PDF
A. Daszkiewicz 92-101
Curtis McMullen PDF
F. Przytycki 101-112
Osiemnastowieczne rękopisy w Kórniku PDF
W. Więsław 113-123
Miscellanea PDF
J. Tuwim 124
Uniwersytet Wileński PDF
S. Domoradzki, Z. Pawlikowska-Brożek 125-139
Miscellanea PDF
M. Łomonosow 140
Killing w Braniewie PDF
A. J. Coleman 141-144
Życie i działalność Leona Jeśmanowicza PDF
Z. Bobiński, S. Kamiński 145-151
Spis prac Leona Jeśmanowicza PDF
Z. Bobiński, S. Kamiński 151-152
Bogdan Ziemian (1953-1997) PDF
Z. Szmydt 153-163
Spis prac Bogdana Ziemiana PDF
Z. Szmydt 163-166
Robert Bartoszyński (1933-1998 PDF
J. Koronacki 167-175
Spis prac Roberta Bartoszyńskiego PDF
J. Koronacki 175-178
Osobiste wspomnienie o Robercie Bartoszyńskim . PDF
E. Pleszczyńska 179-180
Robert Bartoszyński - wspomnienie osobiste PDF
M. Kimmel 180-181
Miscellanea PDF
E. Nowakowska, H. Pawłowski 182
Ryszard Bittner (1927-1998 PDF
E. Mieloszyk, E. Sadowska, Z. Smentek 183-187
Spis prac Ryszarda Bittnera PDF
E. Mieloszyk, E. Sadowska, Z. Smentek 187-189
W wydawnictwie Walter de Gruyter ukazała się książka: Number Theory in Progress PDF
. Redaktor 190
Anzelm Iwanik (1946-1998) PDF
T. Byczkowski, T. Downarowicz, Z. Lipecki, Z. Romanowicz 191-197
Spis prac Anzelma Iwanika PDF
T. Byczkowski, T. Downarowicz, Z. Lipecki, Z. Romanowicz 197-200
Krótkie informacje PDF
. Redaktor 201-206
Z żałobnej karty: Lech Tadeusz Kubik (1930-1997) PDF
R. Sztencel 209-212
Z żałobnej karty: Stefan Drobot (1913-1998) PDF
W. Kasprzak, R. Rabczuk 212-216
Z żałobnej karty: Halina Pidek-Łopuszańska (1925-1998) PDF
Z. Olczak 217-219
Z żałobnej karty: Włodzimierz Henryk Smoleński (1952-1998) PDF
W. Bryc 219-221
Trzy wybrane zadania z finałów paryskich ’99 PDF
. Redaktor 222
Listy do Redakcji PDF
A. Schinzel 223
Listy do Redakcji PDF
H. Kowgier 224
Renenzja: M. Skwarczyński, Przystępny podręcznik matematyki PDF
J. Kisyński 225-226
Renenzja: D. Ch. Musztari, Przygotowanie do olimpiad matematycznych PDF
J. Szajkowski 226-228
Renenzja: J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej PDF
M. Krych 228-230
Renenzja: M. Majsnerowska, Skrypt z rachunku prawdopodobieństwa PDF
M. Michta 231-232
Renenzja: S. Steckel, Algebra PDF
E. Puczyłowski 232-233
Renenzja: W. Odyniec, A. Powołocki, A. Laskowska, Konstruowanie funkcji elementarnych PDF
R. Rabczuk 233-234
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 235-236
Strony redakcyjne PDF
. Redaktor 237
Spis Treści PDF
. Redaktor 238
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X