Tom 36, Nr 01 (2000)

Spis treści

Od metody Minty’ego-Browdera do teorii rozwiązań lepkościowych PDF
K. Chełmiński 1-12
Twierdzenie Bochnera o tubie PDF
M. Skwarczyński 13-21
Miscellanea PDF
M. Hiller 22
Stabilność liniowych układów dynamicznych: współczesnewersje twierdzenia Lapunowa albo historia czterech liczb PDF
J. Banasiak 23-44
O zarzutach Ajdukiewicza wobec Hilberta dowodów niesprzeczności PDF
E. Stępińska 45-52
Garstka wspomnień kibica matematyków PDF
H. Hiż 53-59
Ostatnie w XX wieku główkowanie matematyczne w Paryżu PDF
R. Rabczuk 60
Felix Klein prekursorem matematyki przemysłowej PDF
W. Okrasiński 61-63
Trzy spośród 32 zadań z finałów XIV Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych, Paryż 2000 PDF
R. Rabczuk 64
Zenon Borewicz (1922-1995) PDF
W. Narkiewicz, W. Więsław 65-72
Zygmunt Zahorski (1914-1998) PDF
J. S. Lipiński 73-83
Miscellanea PDF
A. Einstein 84
Władysław Orlicz (1903-1990 PDF
L. Maligranda, W. Wnuk 85-147
Miscellanea PDF
A. Einstein 148
Sto lat temu w WM: Kongres 1900 PDF
S. Dickstein 149-153
Miscellanea PDF
A. Einstein 154
Pięćdziesiąt lat Olimpiady Matematycznej PDF
A. Schinzel 155-161
Miscellanea PDF
A. Einstein 162
Nagrody Fundacji Jurzykowskiego w matematyce PDF
J. Krzywicki, J. Mycielski, Cz. Ryll-Nardzewski, A. Sobiczewski, K. Urbanik 163-168
Od Redakcji. Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Stanisława Łojasiewicza PDF
. Redaktor 169
Laudacja. Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Stanisława Łojasiewicza PDF
W. Pawłucki 169-171
Telegram od Ojca Świętego. Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Stanisława Łojasiewicza PDF
. Redaktor 172
Podziękowania. Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Stanisława Łojasiewicza PDF
S. Łojasiewicz 173-174
Krótkie informacje PDF
. Redaktor 175-181
Miscellanea PDF
A. Einstein 182
Z żałobnej karty. Haim Hanani (1912-1991) PDF
R. Duda 183-185
Z żałobnej karty. Jerzy Popenda (1948-1999) PDF
E. Schmeidel 185-189
Z żałobnej karty. Meir Reichaw (1923-2000) PDF
R. Duda 189-191
Miscellanea PDF
. Redaktor 192
Uzupełnienie do wspomnienia o Profesorze Robercie Bartoszyńskim (Wiadom. Mat. 35 (1999), 167-175) PDF
J. Koronacki 193
Uzupełnienie do artykułu „Początki toruńskiej algebry” (Wiadom. Mat. 35 (1999), 1-9) PDF
D. Simson 193-194
Uzupełnienie do artykułu "Uniwersytet Wileński" (Wiadom. Mat. 35 (1999), 125-139). Addenda et corrigenda PDF
W. Więsław 194-201
Miscellanea PDF
. Redaktor 202
Listy do Redakcji: Uwagi dotyczące recenzji mojej książki PDF
K. Sobczyk 203-206
Listy do Redakcji: Termodynamika i topologia PDF
J. Hurwic 206-207
Miscellanea PDF
. Redaktor 208
Recenzja: A. Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne, tom 1 Prawda PDF
J. Woleński 209-211
Recenzja: J. Chądzyński, Wstęp do analizy zespolonej PDF
W. Narkiewicz 211
Recenzja: M. Kałuszko, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka dla licealistów PDF
M. Majsnerowska, B. Nowakowska 211-212
Recenzja: N. Koblitz, Algebraiczne aspekty kryptografii PDF
W. Cupała 212-213
Recenzja: T. Nowicki, Klasa abstrakcji PDF
Z. Pogoda 213-214
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 215-216
Strony redakcyjne PDF
. Redaktor 217
Spis treści PDF
. Redaktor 218
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X