Tom 37, Nr 01 (2001)

Spis treści

O problemie homeomorfizmów minimalnych PDF
G. Graff 1-4
Podstawy nieliniowej teorii ergodycznej PDF
J. Górnicki 5-16
O nauczaniu matematyki PDF
W. I. Arnold 17-26
Sprawa akademika Łuzina PDF
R. Duda 27-46
Schyłek życia Jana Śniadeckiego w świetle korespondencji PDF
W. Więsław 47-61
Równania różniczkowe w Polsce. Zarys historii do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku PDF
A. Pelczar 63-118
Sto lat temu w WM. Sprawozdania z piśmiennictwa polskiego w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych. Rok 1899 PDF
. Redaktor 119-134
Zenon Waraszkiewicz (1909-1946) PDF
A. Derkowska 135-137
Zenon Waraszkiewicz PDF
J. Mioduszewski 138-142
List do prof. J. Mioduszewskiego (z 1.X.1989) PDF
S. Hartman 142-144
Edward Sąsiada (1924-1999) PDF
S. Balcerzyk, B. Kamiński 145-152
Trzeci Europejski Kongres Matematyki w Barcelonie PDF
A. Pelczar 153-160
Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera PDF
L. Górniewicz 161-164
Dziesięciolecie Kangura Matematycznego PDF
P. Jarek, B. Kamiński 165-168
Krótkie informacje PDF
. Redaktor 169-174
Z żałobnej karty: Adam Rybarski (1930-2001) PDF
P. Biler, A. Krzywicki, K. Tabisz 175-179
Miscellanea PDF
. Redaktor 180
Listy do Redakcji: Uwaga do artykułu: J. S. Lipiński, Zygmunt Zahorski (1914-1998) PDF
L. Maligranda 181
Listy do Redakcji: W sprawie artykułu Z. Skupienia PDF
J. Mioduszewski 181-182
Listy do Redakcji: O „Ilustrowanym słowniku matematycznym”. PDF
A. Pelczar 182-186
Recenzja: W. Więsław, Stare polskie zadania z matematyki PDF
R. Murawski 187-188
Recenzja: W. Więsław, Stare polskie zadania z matematyki PDF
M. Bryński 188-189
Recenzja: J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa PDF
T. Rolski 189-191
Recenzja: W. Rudin, Analiza funkcjonalna PDF
P. Głowacki 192-193
Miscellanea PDF
. Redaktor 194
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 195-196
Strona redakcyjna PDF
. Redaktor 197
Spis treści PDF
. Redaktor 198
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X