Tom 38, Nr 01 (2002)

Spis treści

Maxim Kontsevich i matematyka współczesna PDF
H. Żołądek 1-35
Miscellanea PDF
E. T. Bell, A.S. Besicovitch, N. Bohr 36
O klasyfikacji skończonych grup prostych PDF
C. Bagiński, M. Łuba 37-52
Pewne nietypowe własności rozwiązań nieliniowych równań Ewolucyjnych PDF
J. Cholewa 53-60
Problemy milenijne PDF
Redakcj Redakcja 61-62
Trzeci problem milenijny: hipoteza Poincarego PDF
R. Duda 63-90
Czwarty problem milenijny: Hipoteza Riemanna PDF
J. Kaczorowski 91-120
Szósty problem milenijny: istnienie i regularność rozwiązań układu Naviera-Stokesa PDF
G. Karch 121-130
Brzozek czy Brożek? Uwagi w 350-lecie śmierci Jana Brosciusa PDF
K. Tatarkiewicz 131-138
Matematyka wileńska za czasów Adama Mickiewicza PDF
W. Więsław 139-177
Projekt GIMPS PDF
. Redaktor 178
Przegląd osiągnięć teorii liczb w XX wieku PDF
A. Schinzel 179-188
Sto tomów Acta Arithmetica PDF
A. Schinzel 189-192
Hugo Steinhaus we wspomnieniach językoznawcy PDF
J. Miodek 193-196
P. Pych-Taberska, Roman Taberski (1927-1999) PDF
J. Musielak 197-208
Konferencja z okazji 200-lecia urodzin Nielsa Henrika Abela. Ustanowienie nagrody im. Abela PDF
A. Pelczar 209-214
Dni Modelowania Matematycznego dla Przemysłu w Zielonej Górze PDF
W. Okrasiński 215-221
Minisemestr: Metody topologiczne w analizie nieliniowej PDF
K. Przesławski 222
Równania różniczkowe w Polsce. Zarys historii do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku. Corrigenda et addenda PDF
A. Pelczar 223-224
Krótkie informacje PDF
. Redaktor 225-234
Z żałobnej karty: Włodzimierz Krysicki (1905-2001) PDF
Z. Pawlikowska-Brożek 235-239
Miscellanea PDF
AeliusDonatu AeliusDonatus, LordDunsan LordDunsany, N. P. Goodman, S. J. Harris 240
Listy do redakcji: W sprawie Zermela PDF
T. Batog 241-243
Listy do redakcji: Dotyczy Calveza PDF
F. Przytycki 243
Listy do redakcji: W sprawie Luzina PDF
S. Rolewicz 243
Listy do redakcji: O sprawie Łuzina PDF
A. Schinzel 244
Listy do redakcji: Jeszcze o „sprawie” akademika Łuzina PDF
K. Tatarkiewicz 244-245
Listy do redakcji: Fotografia napis: Глубокоуважаемому Николаю Николаевичу Лузину на добрую память отъ искренно преданного Вацлава Серпинскаго. Москва, 1/XII 1917 г. [Wielce Szanowanemu Nikolaju Nikolajewiczu Luzinu na dobrą pamięć od szczerze oddanego Wacława Sierpińskiego. Moskwa, 1/XII 1917 r.] PDF
. Redaktor 246
Recenzja: J. Rutkowski, Algebra abstrakcyjna w zadaniach PDF
W. Więsław 247-248
Recenzja: J. Klukowski, I. Nabiałek, Algebra dla studentów PDF
W. Więsław 248-251
Recenzja: J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych PDF
T. Ledwina 251-252
Recenzja: A. Janicki, A. Izydorczyk, Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym PDF
M. R.. Dudek 252-253
Recenzja: I. Stewart, Czy Bóg gra w kości? Nowa matematyka chaosu PDF
R. Duda 253-255
Recenzja: Ph. J. Davis, R.. Hersh, E. A. Marchisotto, Świat matematyki PDF
T. Nadzieja 255-256
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 257-258
Hugonotki PDF
. Redaktor 259-260
Strona redakcyjna PDF
. Redaktor 261
Spis treści PDF
. Redaktor 262
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X