Tom 43, Nr 01 (2007)

Spis treści

List Prezesa PTM PDF
St. Jackowski 1
Miscellanea PDF
S. Linde 2
Modularność krzywych eliptycznych i Wielkie Twierdzenie Fermata PDF
A. Dąbrowski 3-47
Miscellanea PDF
S. Linde 48
Wariacje na temat Problemów Burnside’a PDF
Cz. Bagiński 49-65
Miscellanea PDF
S. Linde 66
Życie i dzieło Józefa Marii Hoene-Wrońskiego PDF
P. Pragacz 67-86
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X