Tom 47, Nr 1 (2011)

Spis treści

Prawo serii w ujęciu matematycznym PDF
Tomasz Downarowicz 1-16
Uniwersum matematyczne: rzeczywistość czy artefakt? PDF
Roman Murawski 17-35
Trzeci Kongres Młodych Matematyków Polskich w Krakowie PDF
Krzysztof Ciesielski 37-44
Dziesięć lat Impangi PDF
Piotr Pragacz 45-54
Matematyka w polskiej szkole u progu nowego stulecia PDF
Jolanta Liskowska, Marian Liskowski 55-72
Pułapki oceny parametrycznej stosowanej przez MNiSW PDF
Zbigniew Błocki 73-76

Nowi Profesorowie

Janina Kotus PDF
  77-79
Rafał Latała PDF
  80-81
Romuald Lenczewski PDF
  81-82
Zdzisław Naniewicz PDF
  82-86
Tadeusz Płatkowski PDF
  86-88
Piotr Rybka PDF
  89-90
Witold Wnuk PDF
  90-93
Dariusz Zagrodny PDF
  93-94

Laureaci nagród

Tomasz Downarowicz - laureat Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha PDF
  95-99
Ryszard Rudnicki - laureat Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa PDF
  100-102
Sławomir Dinew - laureat nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego PDF
  102-105
Michał Kapustka - laureat nagrody dla Młodych Matematyków PDF
  105-108
Sławomir Solecki - laureat Nagrody IM PAN PDF
  108-111
Jakub Gismatullin - laureat Międzynarodowej Nagrody Stefana Banacha PDF
  112-114

Listy do Redakcji

W sprawie uzupełnienia listy publikacji PDF
Tadeusz Januszkiewicz 115-116

Krótkie informacje

Krótkie informacje PDF
  117-120

Z żałobnej karty

Andrzej Pelczar (1937–2010) PDF
  121-139

Recenzje

Władysław Kierat, Urszula Sztaba, Elementy analizy funkcjonalnej PDF
  141-144
Mirosław Krzyśko, Podstawy wielowymiarowego wnioskowania statystycznego PDF
  145-146
Wiktor Oktaba, Historia teorii eksperymentu PDF
  147-150
Jerzy Rutkowski, Algebra liniowa w zadaniach PDF
  151-152
John Stillwell, Mathematics and Its History PDF
  152-155
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X