Vol 10 (2016) , 205-221

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Computer science at Wroclaw University of Science and Technology - seventies and eighties

Zbigniew Huzar, Eugeniusz Bilski

Digital Object Identifier (DOI): 10.14708/am.v10i0.1114

Abstract

Birth of computer science is usually associated with the birth and spread of computers. This may be due to the development of technology and electronic techniques, but different ideas of building computing machines has already formed two centuries ago. Computers, from the first moments of its existence, have been a source of fascination. They perceived their potential meant that the mass journalism, also Polish, appeared electronic brain. Currently used the word computer a long time could not settle in Polish terminology. For a long time it was said about the machines doing mathematical counting or digital machines, and the computer has denied these terms until the end of the seventies. Also, the term computer came late – the first ex cathedra sounded in Poland only in 1968, and the author of the term is considered Romuald Marczyński.


Keywords: computer science, informatics, history of science, memories, computer, computer programming, scientific centers of computer science in Wrocław, history of applied mathematics, recollections

Subject classification: 01A50, 01A55, 01A60

References

[1] W. Aspray, John von Neumann and the origins of modern computing, The MIT Press Series in the History of Computing. MIT Press, Cambridge, MA 1990.

[2] E. Bilski, Wrocławskie Zakłady Elektroniczne ELWRO: okres m.c. typu Odra. [w:] Materiały Konferencji „40 lat informatyki w Polsce”, Warszawa 1988, 1988. v. „Informatyka”, 8–12 (1989).

[3] J. Bromirski, Mój „eksperyment”, [w:] Wspomnienia z czterdziestolecia Politechniki Wrocławskiej 1945–1985, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1985.

[4] I. Bernard Cohen. Howard Aiken and the beginnings of computer science, „CWI Quarterly” 3 (1990), 4, 303–324.

[5] I. Bernard Cohen, Howard H. Aiken and the computer, [w:] A history of scientific computing (Princeton, NJ, 1987), ACM Press Hist. Ser., ACM, New York 1990.

[6] R. Duda, A. Weron, Wrocław mathematical school, „Wiadomości Matematyczne” 42 (2006), 73–101.

[7] J. Dutkiewicz, Mieczysław Warmus. Życie i praca, Teresa Simińska–8/28 Kembla Street, Wollongong 2500, Sydney 2003.

[8] I. Huskowski, S. Jóżwik, Tadeusz Huskowski 1923–1984, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006, 83–86.

[9] Z. Huzar, Jerzy Battek 1927–1991, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006, 65–68.

[10] A. Kiliński, O osiągnięciach Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej zastosowanych w praktyce, [w:] Materiały Konferencji „40 lat informatyki w Polsce”, Warszawa 1988, 1988. v. „Informatyka” 8-12 (1989).

[11] M. Krzyśko, Warmus Mieczysław Jan (1918–2007), [w:] Statystycy Polscy, (zespół redakcyjny: Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Kazimierz Kruszka, Mirosław Krzyśko (przewodniczący), Bożena Łazowska), Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 2012, 273–281.

[12] R. Lagonni´er, Prehistoria i historia komputerów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Ossolineum), Wrocław 1992.

[13] L. Łukaszewicz, Od Grupy Aparatów do Instytutu Maszyn Matematycznych. Garść wspomnień z początków informatyki w Polsce, [w:] Materiały Konferencji „40 lat informatyki w Polsce”, Warszawa 1988, v. „Informatyka” 8-12 (1989).

[14] M. Warmus, J. Łukaszewicz, Metody numeryczne i graficzne, PWN, Warszawa 1956.

[15] R. Marczyński, Informatyka, czyli maszyny matematyczne i przetwarzanie informacji, „Maszyny Matematyczne” V(1):1–5 (1969). [Referat wygłoszony na sympozjum Naukowe problemy maszyn matematycznych (Zakopane, październik 20–26 X 1968 roku). Autor wprowadza termin informatyka. pdf].

[16] K.R. Mauchly, John Mauchly’s early years, „Annals of the History of Computing” 6 (1984), 2, 116–138.

[17] A. Mazurkiewicz, Jak się programowało maszynę XYZ, czyli początki programowania w Polsce, [w:] Materiały Konferencji „40 lat informatyki w Polsce”, Warszawa 1988, 1988, v. „Informatyka” 8–12 (1989).

[18] J. Mozol, Organizacja i funkcjonowanie uczelnianego ośrodka obliczeniowego (na przykładzie Ośrodka Obliczeniowego Politechniki Wrocławskiej), [Praca dyplomowa], Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 1993.

[19] J. von Neumann, First draft of a report on the EDVAC, „Annals of the History of Computing” 15 (1993), 4, 27–75. Edited and with an introduction by Michael D. Godfrey.

[20] J. Piłatowicz, red. Jerzy Bromirski, Muzeum Techniki NOT, Warszawa, 2013, 222.

[21] I. Rutkiewicz, Elektronika nad Odrą, Wiedza o Ziemi naszej, T. 19, Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Ossolineum), Wrocław 1971.

[22] R.L. Snyder, Jr. The input-output system of the EDVAC, „Transactions of the American Institute of Electrical Engineers” 70 (1951), 507–509.

[23] W.M. Turski, Nie samą informatyką, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.

[24] M.R. Williams, The origins, uses, and fate of the EDVAC, „Annals of the History of Computing” 15 (1993), 1, 22–38.

[25] G. Wyłupek, Józef Łukaszewicz (1927–2013), 2013, dostępne pod adresem: http://www.ibspan.waw.pl/komisja.statystyki/wspomnienia/Lukaszewicz.pdf, data dostępu 9.10.2015.

[26] R. Zuber, Poczatki informatyki wrocławskiej. Wspomnienia lata 1945–1968, „Antiquitates Mathematicae” 9 (2015), 125–168.


Pages: 205-221

Full Text: PDF(pl-Zał.1) (Polski) PDF(pl-Zał.2) (Polski) PDF(pl) (Polski)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Creative Commons License   Antiquitates Mathematicae by Polish Mathematical Society is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://am.ptm.org.pl/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.ptm.org.pl/.

Print ISSN: 1898-5203, Online ISSN: 2353-8813


The journal is abstracted and indexed in: