Vol 10 (2016) , 121-132

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Kazimierz Żorawski's works on iteration.

Malgorzata Stawiska-Friedland

Digital Object Identifier (DOI): 10.14708/am.v10i0.1535

Abstract

We present Kazimierz Żorawski's works on iteration - the first works on this topic by a Polish mathematician.

Keywords: iteracja, funkcje wymierne

Subject classification: 01A55; 30-03; 37-03

References

[1] M. Abate, À la recherche des racines perdues (In search of lost roots) [tekst angielski], [w:] Imagine Math 3. Between culture and mathematics (Michele Emmer, red.), Springer, Cham–Heidelberg–New York–Dordrecht–London 2015, 253–261, MR 3380511.

[2] D.S. Alexander, A history of complex dynamics. From Schröder to Fatou and Julia, Aspects of Mathematics, E24. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1994, MR 1260930, Zbl 0788.30001.

[3] D.S. Alexander, F. Iavernaro, A. Rosa, Early days in complex dynamics. A history of complex dynamics in one variable during 1906–1942, History of Mathematics, vol. 38, American Mathematical Society, London Mathematical Society, London 2012, MR 2857586, Zbl 1244.37002.

[4] L.E. Böttcher, Beiträge zu der Theorie der Iterationsrechnung, [praca doktorska], Oswald Schmidt, Leipzig 1898.

[5] L.E. Böttcher, Zasady rachunku iteracyjnego (część pierwsza i część druga), „Prace Matematyczno-Fizyczne” 10 (1899–1900). 65–101.

[6] L.É. Bether", Glavnĕjšíe zakony shodimosti iteracíj i priloženíe ih" k" analizu, „Izvĕstíâ Fiziko-Matematiceskago Obŝestva pri Imperatorskom" Kazanskom" Universitetĕ". Vtoraâ seríâ, tom" XIII [L. E. Boettcher: Les principals lois de convergence des itérations et leurs applications á l’analyse, „Bulletin de la Societe Physico-Mathématique de Kasan”. Deuxième série, tome XIII] (1, 1903), 1–37, XIV (2, 1904), 155–200, XIV (3, 1904), 201–234, JFM 35.0398.01, Zbl 35.0398.01.

[7] K. Ciesielski, Z. Pogoda, On mathematics in Kraków through the centuries, European Mathematical Society, Newsletter 86 (2012), 19–24, MR 3012347, Zbl 1263.01021.

[8] S. Domoradzki, The growth of mathematical culture in the Lvov area in the autonomy period (1870–1920), History of Mathematics 47, MatfyzPress, Prague 2011, MR 3088512, Zbl 1289.01011.

[9] S. Domoradzki, M. Stawiska, Lucjan Emil Böttcher and his mathematical legacy, [w:] Mathematics without boundaries. Surveys in pure mathematics (P. Pardalos, T. Rassias, red.), Springer, New York 2014, 127–161, MR 3330699, Zbl 1322.01040.

[10] P. Doyle, C. McMullen, Solving the quintic by iteration, „Acta Mathematica” 163 (1989), no. 3-4, 151–180, MR 1032073, Zbl 0705.65036.

[11] R. Duda, Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

[12] R. Duda, Matematyka, [w:] Nauki przyrodnicze i ścisłe na Uniwersytecie Warszawskim (Andrzej Kajetan Wróblewski, red. naukowy), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

[13] I.M. Gessel, Lagrange inversion, „Journal of Combinatorial Theory”, Series A, Volume 144 (2016), 212–249, MR 3534068, Zbl 1343.05021.

[14] S. Gołąb, Zarys dziejów matematyki w Uniwersytecie Jagiellońskim w XX wieku [w:] Studia z dziejów katedr Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellonskiego (S. Gołąb, red.), Kraków, Uniwersytet Jagielloński 1964.

[15] J. Hubbard, D. Schleicher, S. Sutherland, How to find all roots of complex polynomials by Newton’s method, „Inventiones Mathematicae” 146 (2001), no. 1, 1–33, MR 1859017, Zbl 1048.37046.

[16] T. Kaczorowska, Pobyt Marii Skłodowskiej-Curie w Szczukach (1886–1889), [strona autorska Teresy Kaczorowskiej], dostępne pod adresem http://www.kaczorowska.com/index.php?numer=8&nr=2&idpr=8, data dostępu: 16.11.2016.

[17] S.G. Krantz, H.R. Parks, The implicit function theorem. History, theory, and applications, reprint of the 2003 edition, Modern Birkhäuser Classics, Birkhäuser/Springer, New York 2013, MR 2977424, Zbl 1269.58003.

[18] Th. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago 1962, polski przekład: Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, wyd. I: PWN, Warszawa 1968, wyd. II: Wydawnictwo Fundacji Aletheia, Warszawa 2001.

[19] C. McMullen, Families of rational maps and iterative root-finding algorithms, „Annals of Mathematics” (2) 125 (1987), no. 3, 467–493, MR 0890160, Zbl 0634.30028.

[20] C. McMullen, Braiding of the attractor and the failure of iterative algorithms, „Inventiones Mathematicae” 91 (1988), no. 2, 259–272, MR 0922801, Zbl 0654.58023.

[21] J.J. O’Connor, E.F. Robertson, Kazimierz Zorawski, [w:] MacTutor History of Mathematics archive, School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews, Scotland, dostępne pod adresem: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Zorawski.html, data dostępu: 16.11.2016.

[22] J.J. O’Connor, E.F. Robertson, Osip Ivanovich Somov, [w:] MacTutor History of Mathematics archive, School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews, Scotland, dostępne pod adresem: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Somov. html, data dostępu: 16.11.2016.

[23] H.O. Peitgen, D. Saupe, F. von Haeseler, Cayley’s problem and Julia sets, „The Mathematical Intelligencer” 6 (1984), no. 2, 11–20, MR 0738904, Zbl 0549.68101.

[24] [br. aut.], Peter S. Nazimov, [w:] Russian Information Network, dostępne pod adresem: http://persona.rin.ru/eng/view/f//24871/nazimov-peter-s, data dostępu: 16.11.2016.

[25] A. Pelczar, Równania rózniczkowe w Polsce. Zarys historii do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku, Annales Societatis Mathematicae Polonae Series II, „Wiadomosci Matematyczne” 37 (1991), 63–118, MR 1889871.

[26] Z. Pogoda, Początki geometrii różniczkowej w Polsce, Annales Societatis Mathematicae Polonae Series VI, „Antiquitates Mathematicae” 1 (2007), 115–129, MR 2604766.

[27] F. Przytycki, J. Skrzypczak, Wstęp do teorii iteracji funkcji wymiernych na sferze Riemanna, [preprint IMPAN], 1993, dostępne pod adresem: https://www.impan.pl/~feliksp/PSskrypt.pdf, data dostępu: 15.11.2016.

[28] S. Quinn, Marie Curie: A life, Perseus Books, Boston, MA 1996.

[29] A.D. Sokal, A ridiculously simple and explicit implicit function theorem, „Séminaire Lotharingien de Combinatoire”, 61A (2009/11), Art. B61Ad., MR 2529395, Zbl 1182.30006.

[30] M. Stawiska, Lucjan Emil Böttcher (1872–1937) – the Polish pioneer of holomorphic dynamics, „Technical Transactions” 111 (2014), NP1, 233–243.

[31] S. Suszczyński, Kazimierz Żorawski, [w:] Wybitni polscy matematycy, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, dostępne pod adresem: https://www.impan.pl/Great/Zorawski/Zorawski-pl.html, data dostępu: 16.11.2016.

[32] W. Ślebodziński, Kazimierz Żorawski, Annales Societatis Mathematicae Polonae Series II, „Wiadomosci Matematyczne” 11 (1969), 49–64, Zbl 0299.01027.

[33] W. Ślebodziński, L’oeuvre scientifique de Kazimierz Żorawski, „Colloquium Mathematicum” 4 (1956), 74–88, MR 0076700, Zbl 0070.24418.

[34] W. Wójcik, Kazimierz Żorawski, [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, (Bolesław Orłowski, red. naukowa), tom IV S–Z, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2015.

[35] K. Żorawski, Über Biegungsinvarianten. Eine Anwendung der Lieschen Gruppentheorie, „Acta Mathematica” 16 (1892), 1–67, JFM 24.0737.03.

[36] K. Żorawski, O zbieżnosci iteracyi, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy”, Serya II, Tom VI, 1893, 271–288, JFM 25.0376.03.

[37] K. Żorawski, Iteracje i szeregi odwracające, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy”, Serya II, Tom IX, 1895, 240–249, JFM 26.0266.04.


Pages: 121-132

Full Text: PDF (Polski)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Creative Commons License   Antiquitates Mathematicae by Polish Mathematical Society is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://am.ptm.org.pl/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.ptm.org.pl/.

Print ISSN: 1898-5203, Online ISSN: 2353-8813


The journal is abstracted and indexed in: