Vol 10 (2016) , 67-87

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Secondary school teachers as university lectures

Roman Duda

Digital Object Identifier (DOI): 10.14708/am.v10i0.1540

Abstract

 Pre-war academic staff in Poland, seriously curtailed during World War II, could not meet satisfactorily post-war demands of quickly expanding academic schools. Help has been provided by the pre-war school teachers. The article describes the situation in the field of mathematics, offering fates of over 40 school teachers of mathematics who joined universities and polytechnics, and giving some general remarks.

Keywords: mathematics, school teacher, academic teacher, World War II

Subject classification: 01A50; 01A55; 01A60

References

A. Kolekcje biogramów
[PSB] Polski Słownik Biograficzny, 50 tomów, Kraków 1935–2016.

[WE] Wielka Encyklopedia PWN, 31 tomów, Warszawa 2002–2005.

[SBMP] Słownik Biograficzny Matematyków Polskich, S. Domoradzki, Z. Pawlikowska-Brożek i D. Węglowska (red.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnobrzeg 2003.

[RD] R. Duda, Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3427, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2012.

[StP] Statystycy Polscy, zespół red. W. Adamczewski, J. Berger, K. Kruszka,
M. Krzyśko (przewodniczący), B. Łazowska, Główny Urząd Statystyczny,
Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 2012.

B. Inne opracowania
1] D. Bobrowski, Z żałobnej karty. Wiktor Jankowski, „Wiadomości Matematyczne” 33 (1997), 212–215.

[2] S. Domoradzki, M. Stawiska, Distinguished graduates in mathematics of Jagiellonian University in the interwar period, Parts I and II, „Technical Transactions. Fundamental Sciences” 2 (2015), 99–115; 117–141.

[3] R. Duda, O stratach osobowych matematyków polskich związanych z II wojną światową, „Antiquitates Mathematicae” 3 (2009), 137–169.

[4] T. Gerstenkorn, Sylwetki łódzkich uczonych. Profesor Włodzimierz Krysicki, Łódź 1995.

[5] L. Gajek, Włodzimierz Krysicki (1905–2001), [w:] StP, 166–172.

[6] J. Hachaj, Z żałobnej karty. Zdzisław Frydrych, „Wiadomości Matematyczne” 33 (1996), 213.

[7] Z. Jakubowski, Witold Janowski, „Wiadomości Matematyczne” 19.1 (1975), 43–49.

[8] S. Kolankowski, Janowski Witold, [w:] SBMP, 86–87.

[9] S. Kolankowski, Karaśkiewicz Edmund, [w:] SBMP, 97.

[10] S. Kolankowski, Pęczalski Marian, [w:] SBMP, 182.

[11] S. Kolankowski, Sadowska Danuta, [w:] SBMP, 208–209.

[12] Z. Pawlikowska-Brożek, Adam Wachułka, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 36.2 (1991), 127–130.

[13] Z. Pawlikowska-Brożek, Dobrzycki Stanisław, [w:] SBMP, 47–48.

[14] Z. Pawlikowska-Brożek, Jankowski Wiktor, [w:] SBMP, 86–87.

[15] Z. Pawlikowska-Brożek, Krysicki Włodzimierz, [w:] SBMP, 119.

[16] Z. Pawlikowska-Brożek, Krzyżański Mirosław, [w:] SBMP, 121–122.

[17] Z. Pawlikowska-Brożek, Mirosław Krzyżański, [w:] PSB, t. 15, 625.

[18] Z. Pawlikowska-Brożek, Stanisław Dobrzycki, „Kwartalnik Historii Nauki
i Techniki” 25.2–3 (1990), 379–384.

[19] Z. Pawlikowska-Brożek, Wachułka Adam, [w:] SBMP, 252.

[20] Z. Pawlikowska-Brożek, Wakulicz Antoni, [w:] SBMP, 252–253.

[21] Z. Pawlikowska-Brożek, Z żałobnej karty. Hanna Szmuszkowicz, „Wiadomości
Matematyczne” 30.2 (1994), 286–287.

[22] Z. Pawlikowska-Brożek, Z żałobnej karty. Włodzimierz Krysicki, „Wiadomości Matematyczne” 38 (2003), 235–239.

[23] J. Piłatowicz, Marian Pęczalski, [w:] PSB, t. 25, 720–721.

[24] W. Piotrowski, Hampel Roman, [w:] SBMP, 70.

[25] W. Piotrowski, Hornowski Michał, [w:] SBMP, 76.

[26] W. Piotrowski, Iwaszkiewicz Bolesław, [w:] SBMP, 80–81.

[27] W. Piotrowski, Kartasiński Stanisław, [w:] SBMP, 98–99.

[28] W. Piotrowski, Milicer Grużewska Halina, [w:] SBMP, 161–162.

[29] W. Piotrowski, Oleszkiewicz Mieczysław, [w:] SBMP, 173.

[30] W. Piotrowski, Roliński Ignacy, [w:] SBMP, 202.

[31] W. Piotrowski, Rusiecki Antoni Marian, [w:] SBMP, 206.

[32] W. Piotrowski, Słowikowski Jan, [w:] SBMP, 221.

[33] W. Piotrowski, Zieliński Kazimierz, [w:] SBMP, 271.

[34] W. Piotrowski, A. Wachułka, Meder Józef, [w:] SBMP, 156–157.

[35] R. Rabczuk, Bolesław Iwaszkiewicz, [w:] S. Domoradzki, Z. Pawlikowska-
-Brożek, D. Węglowska (red.), XII Szkoła Historii Matematyki, Wydział Matematyki Stosowanej AGH, Kraków 1999, 251–256.

[36] M. Sękowska, Tarnawski Eustachy, [w:] SBMP, 243–244.

[37] M. Sękowska, D. Węglowska, Jarosz Marian, [w:] SBMP, 88–89.

[38] M. Sękowska, D. Węglowska, Krygowska Zofia, [w:] SBMP, 116–117.

[39] M. Sękowska, D. Węglowska, Skwarczyński Antoni, [w:] SBMP, 219–220.

[40] M. Sękowska, D. Węglowska, Zawadzki Romuald, [w:] SBMP, 269–270.

[41] K. Skórnik, Początki ośrodka matematycznego na Górnym Śląsku, „Antiquitates Mathematicae” 1 (2007), 139–161.

[42] J. Szuster, J. Waniurski, Profesor Stanisław Dobrzycki, [w:] W. Więsław
(red.), Wokół Bernoullich, Materiały XIX Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, Lublin 2006, 215–225.

[43] H. Śmiałek, Z żałobnej karty. Jadwiga Waszkiewicz, „Wiadomości Matematyczne” 32 (1996), 214.

[44] R. Terlecki, Ignacy Roliński, [w:] Polski Słownik Biograficzny XXXI (1988).

[45] A. Wachułka, Leśniak Jan Józef, [w:] SBMP, 132.

[46] D. Węglowska, Czarnota Alfred, [w:] SBMP, 41–42.

[47] D. Węglowska, Kluczny Czesław, [w:] SBMP, 103–104.

[48] D. Węglowska, Siedmiograj Zdzisław, [w:] SBMP, 213.

[49] S. Zaremba, O najpilniejszych potrzebach nauki w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem matematyki, „Nauka Polska” 1 (1918), 1–10.


Pages: 67-87

Full Text: PDF (Polski)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Creative Commons License   Antiquitates Mathematicae by Polish Mathematical Society is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://am.ptm.org.pl/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.ptm.org.pl/.

Print ISSN: 1898-5203, Online ISSN: 2353-8813


The journal is abstracted and indexed in: