Vol 10 (2016) , 19-43

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Samuel Fogelson (1902-after 1941)

Lech Maligranda, Walerian Piotrowski

Digital Object Identifier (DOI): 10.14708/am.v10i0.1549

Abstract

Samuel Fogelson is a forgotten Polish mathematician and statistician from Warsaw who was also a Soviet intelligence agent. There is no information about him in the Biographical Dictionary of Polish Mathematicians (2003) and the Polish Biographical Dictionary, but it is information in Wikipedia [3], where however it is written only on his espionage activity from the descriptions by A. Poczobut [6]–[8]. We want to present him as a mathematician and statistician from Warsaw, who published many papers, especially in descriptive statistics. We tried to give some of his achievements in mathematics and statistics. Also we mention briefly about his spying activities for the Soviet state.

Keywords: statistics, biographies, Polish mathematics

Subject classification: 01A72; 01A60

References

[1] Samuel Fogelson, akta w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. RP 13096 (w tym: świadectwo urodzenia z 18 I 1921, własnoręcznie pisane życiorysy z 12 X 1922 i 1 IV 1927, podanie o udzielenie urlopu z 29 IX 1926, wykaz wykładów i ćwiczeń na Wydziale Filozoficznym ze zdjęciem z 1 XI 1922, wykaz wykładów i ćwiczeń na Wydziale Filozoficzno-Humanistycznym ze zdjęciem z 14 V 1927, dowód osobisty akademicki ze zdjęciem).

[2] Samuel Fogelson, przypis 82 w: ,,Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912-2012 (pod redakcja dra Kazimierza Kruszki), Polskie Towarzystwo Statystyczne, Rada Główna, Warszawa 2012, 34--35 [nieprawdziwa informacja o asystenturze na UW].

[3] Samuel Fogelson, w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Samuel Fogelson (nieprawdziwa informacja o asystenturze na UW; cytowane [F4], [F13], [F25], [F47]).

[4] Lista członków Polskiego Towarzystwa Statystycznego zamordowanych lub zaginionych, „Przegląd Statystyczny” 1949, t. 3, 1–2, 3 [znajdujemy tutaj nazwisko Samuel Fogelson, mgr].

[5] Romana Ferszt, teczka studencka nr 3560 w Archiwum UW zawierająca jej zdjęcie. Świadectwo urodzenia z 23 V 1922, świadectwo dojrzałości z czerwca 1918 roku oraz tłumaczenie z francuskiego na polski aktu małżeństwa z 17 VIII 1929 roku i zaświadczenie nr 1525 o zwolnieniu z czesnego wystawione przez Wolną Wszechnicę Polską dla Romany Fogelson jako żony starszego asystenta, dokumenty w Archiwum Państwowym w Nidzicy, Zespół WWP, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, teczka studencka nr 203.

[6] A. Poczobut, Żywot agenta sowieckiego, ,,Kresy24.pl-Wschodnia Gazeta Codzienna'' z 10 marca 2011 http://kresy24.pl/19324/zywot-agenta-sowieckiego/ i http://blogmedia24.pl/node/46108 oraz ,,Magazyn Polski'' z 12 grudnia 2008, 21-23 [nieprawdziwa informacja o asystenturze Fogelsona na UW].

[7] A. Poczobut, Siatka statystyka, ,,Gazeta Wyborcza'' nr 234 z 7 października 2013, s. 8 [nieprawdą jest,  że Fogelson robił karierę naukową na Wydziale Matematyki UW].

[8] A. Poczobut, Polscy komuniści w sowieckim raju, ,,Wschodnia Gazeta Codzienna'', 5 maja 2014 http://kresy24.pl/51350/polscy-komunisci-w-sowieckim-raju/ [nieprawdziwa informacja, że Fogelson w ciagu 4 lat był asystentem na Wydziale Matematyki UW].

[9] E. Rosset, Rozwój polskiej myśli statystycznej. Wybór pism statystyków polskich, [w:] Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 1968, 527 stron [Fogelson, str. 509–518, w tym krótka biografia Fogelsona na str. 509 oraz przedruk z prac: z [F4] strony 107–109 i 131–132 oraz z [F47] strony 14–18 i 25; niepoprawny rok urodzenia powtarzany przez wielu autorów].

[10] Robert Spałek, Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948-1956, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa-Poznań 2014, 1133 str. [Fogelson, str. 60-64, 68, 73, 96, 118, 120, 121, 133, 134, 144, 153, 435; błędny rok urodzenia i nieprawdziwa informacja o asystenturze na UW na stronie 65].


Pages: 19-43

Full Text: PDF (Polski)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Creative Commons License   Antiquitates Mathematicae by Polish Mathematical Society is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://am.ptm.org.pl/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.ptm.org.pl/.

Print ISSN: 1898-5203, Online ISSN: 2353-8813


The journal is abstracted and indexed in: