Vol 8 (2014)

Antiquitates Mathematicae

Table of Contents

REDAKCJA TOMU PDF (Polski)
 

HISTORY OF MATHEMATICS IN POLAND

,,Alfred Rosenblatt (1880-1947). Publikacje, odczyty i wyklady" PDF (Polski)
Danuta Ciesielska, Lech Maligranda 3-45
Mathematical chairs and their staff at the Lvov Polytechnic up to 1945 PDF (Polski)
Roman Duda 47-74

HISTORY and PHILOSOPHY of MATHEMATICS

Troska o naukowy wymiar nauczania matematyki w Szkole Realnej w Toruniu w II poowie XIX wieku PDF (Polski)
Karolina Karpińska 75-140

BIOGRAMS

General and mathematician: Adam Olgierd Uziembło (1906-1990) PDF (Polski) PDF-Corr (Polski)
Roman Duda 141-149
Krzysztof Tatarkiewicz (1923-2011) PDF (Polski)
Stanisław Domoradzki 151-168

REVIEWS

Notes on the book by Arthur Allen "The fantastic laboratory of Dr. Weigl". PDF (Polski)
Małgorzata Stawiska-Friedland 169-181
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Creative Commons License   Antiquitates Mathematicae by Polish Mathematical Society is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://am.ptm.org.pl/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.ptm.org.pl/.

Print ISSN: 1898-5203, Online ISSN: 2353-8813


The journal is abstracted and indexed in: