Rozwój serwisu wydawnictw PTM

Proszę o uwagi na temat serwisu wydawnictw PTM na adres email pwit@mimuw.edu.pl
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


The journal sponsored by

Ministry of Science and High Education

Print ISSN: 0208-8916, Online ISSN: 2353-0960