Konkurs

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

 

Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. A. Z. Krygowskiej

na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Edycja 2012

I nagroda

Joanna Stróżyk, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska pt. Matematyka w nawigacji – propozycja warsztatów dla młodzieży w ramach kursów żeglarskich; promotor: dr hab. Maria Korcz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

II nagroda

Roman Rudziński, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (praca magisterska pt. Programowanie na lekcjach matematyki; promotor:  dr Piotr Zarzycki

Wyróżnienia – ex aequo

Sylwia Dąbrowska, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ( praca magisterska pt. Zastosowanie współczesnych koncepcji kształcenia w projektach dydaktycznych opracowania trójkątów w szkole podstawowej;  promotor:  dr Halina Pieprzyk)

Edyta Wołtosz, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ( praca magisterska pt. Merytoryczne i logiczne preferencje uczniów liceum w procesie korekty fałszywych stwierdzeń; promotor: dr hab. Maciej Klakla, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

Edycja 2011

I nagroda

Justyna Suder, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (praca magisterska pt. Merytoryczne i logiczne preferencje uczących sięw procesie korekty fałszywych stwierdzeń; promotor: dr hab. Maciej Klakla, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

II nagroda - ex aequo

Dorota Kluczykowska, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska pt. Pojęcie liczby w historii i na poszczególnych etapach nauczania szkolnego; promotor: dr hab. Magdalena Jaroszewska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Michał Włodarczak, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska pt. Równania algebraiczne w historii i na różnych etapach nauczania szkolnego; promotor: dr hab. Magdalena Jaroszewska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Edycja 2010

I nagroda

Marta Korczyk, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (praca magisterska pt. Dydaktyczne koncepcje kształtowania pojęcia wyrażenia algebraicznego w podręcznikach matematyki dla różnych typów szkół; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek)

II nagroda

Anna Jurewicz, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (praca magisterska pt. Badanie wpływu wizualizacji na dostrzeganie i zapisywanie regularności przez uczniów na różnym poziomie rozwoju intelektualnego; promotor: dr Lidia Zaręba)

Wyróżnienie

Ewelina Holender-Wilczkiewicz, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (praca magisterska pt. O integracji matematyki ze sztuką i informatyką na przykładzie cyklu lekcji w klasie VI z mozaikami M. C. Eschera; promotor: dr Aleksandra Urbańska)

Edycja 2008

I nagroda

Dominika Woźniak, absolwentka UAM w Poznaniu (praca magisterska pt. Przygotowanie przez wyższe studia matematyczne do nauczania rachunku prawdopodobieństwa w szkole; promotor: dr Aleksandra Maciejewska)

II nagroda – ex aequo:

Lucyna Matusik, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (praca magisterska pt. Pojęcie funkcji w nauczaniu matematyki a typy zadań w koncepcji realistyczno-problemowej; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek)

Anna Pająk, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (praca magisterska pt. Koncepcje wprowadzania procentów we współczesnym nauczaniu matematyki; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek)

Edycja 2004

I nagroda

Katarzyna Radoń, absolwentka AP w Krakowie (praca magisterska pt. Odkrywanie i formułowanie twierdzeń przez uczniów szkoły średniej; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek)

Wyróżnienie

Małgorzata Drozdowicz, absolwentka WSP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (praca magisterska pt. Rola zadań tekstowych w integrowaniu treści i metod we współczesnych projektach dydaktycznych dla klas I-III; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek)

Magdalena Glac, absolwentka AP w Krakowie (praca magisterska pt. Realizacja ścieżek edukacyjnych w projekcie Matematyka 2001 na drugim etapie kształcenia; promotor: prof. dr hab. Bogdan Nowecki)

Halina Zbijowska, absolwentka AP w Krakowie (praca magisterska pt. Rola komputera w rozwiązywaniu problemów matematycznych; promotor: prof. dr hab. Henryk Kąkol)

Edycja 2002

I nagroda – ex aequo dwie osoby:

Barbara Dubiecka-Kruk, absolwentka AP w Krakowie (praca magisterska pt. Rola kalkulatorów graficznych w procesie rozwiązywania zadań matematycznych; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek)

Tomasz Karolak, absolwent UAM w Poznaniu (praca magisterska pt. Dostrzeganie i wykorzystanie analogii w rozumowaniach matematycznych na różnych poziomach nauczania; promotor: prof. dr hab. Maria Korcz)

Edycja 2000

II nagroda

Jerzy Rogowski, absolwent AP w Krakowie (praca magisterska pt. Wykorzystanie grafów w nauczaniu matematyki; promotor: prof. dr hab. Bogdan Nowecki)

(Uwaga: I nagrody nie przyznano)

Edycja 1999

I nagroda

Agata Dąbrowska, absolwentka WSP w Krakowie (praca magisterska pt. Strefy możliwości i najbliższych możliwości przy kształtowaniu pojęcia dziesiątkowego systemu pozycyjnego; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek)

II nagroda

Irena Bryk, absolwentka WSP w Rzeszowie (praca magisterska pt. Operatywne rozumienie pojęcia funkcji przez uczniów szkoły podstawowej; prof. dr hab. Helena Siwek)

Edycja 1996

I nagroda

Gabriela Gędoś, absolwentka WSP w Krakowie (praca magisterska pt. Weryfikacja koncepcji czynnościowo-realistycznej nauczania ułamków w szkole podstawowej; promotor: dr Maria Sznajder)

II nagroda

Jolanta Michalak, absolwentka WSP w Krakowie (praca magisterska pt. Zaokrąglanie trójkątów i czworościanów foremnych. Propozycja do pracy w szkolnym kole matematycznym; promotor: dr Maciej Klakla)

Edycja 1995

I nagroda

Lidia Kusion, absolwentka WSP w Krakowie (praca magisterska pt. Symbol literowy w nauczaniu matematyki; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek)

II nagroda

Bożena Pawlik, absolwentka WSP w Krakowie (praca magisterska pt. Nauczanie geometrii w klasie VII wspomagane programem Cabri; promotor: prof. dr hab. Stefan Turnau)

III nagroda

Katarzyna Koś, absolwentka WSP w Rzeszowie (praca magisterska pt. Realistyczne nauczanie procentów w matematyce szkolnej; prof. dr hab. Helena Siwek)

Edycja 1993

I nagroda

Marzena Iskra, absolwentka UAM w Poznaniu (praca magisterska pt.Kształtowanie pojęcia liczby w podręcznikach matematyki dla szkoły podstawowej; promotor:prof. Wanda Nowak)

Edycja 1992

I nagroda

Paweł Rudecki, absolwent UAM w Poznaniu (praca magisterska pt. Strategia rozwiązywania wybranych problemów matematycznych; promotor: prof. Wanda Nowak)

II nagroda

Monika Viwegier, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska pt. Analiza porównawcza rozumowań matematycznych i argumentacji związanych z pojęciem równoliczności u uczniów klas IV, V, VI i VIII szkoły podstawowej; promotor: prof. A. Sierpińska)

Wyróżnienie

Witold Pająk, absolwent WSP w Krakowie (praca magisterska pt. Rola twierdzeń z “luką w założeniach” w kształtowaniu umiejętności rozumowania redukcyjnego u uczniów klas końcowych szkoły podstawowej i średniej; promotor: prof. dr hab. B. J. Nowecki)

© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


The journal sponsored by

Ministry of Science and High Education

Print ISSN: 0208-8916, Online ISSN: 2353-0960