CONFERENCES: XXIV Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie

W dniach 4-5 września odbędzie się wspólna sesja biomatematyczna KKZMBM i KZM. Chętni do wygłoszenia referatu w ramach tej sesji proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio do Marty Tyran-Kamińskiej: mtyran@us.edu.pl.

Prace w języku angielskim o objętości nie przekraczającej 8 stron, nadesłane do  15 maja 2018 roku będą przesyłane do Recenzentów, a po uzyskaniu ich akceptacji zostaną opublikowane w zeszycie specjalnym Mathematica Applicanda. W związku z tym, zgodnie z wymaganiami redakcji, prace należy przygotować w TeXu. Artykuły zgłaszane na KKZMBM proszę wysyłać przez system Mathematica Applicand: ma.ptm.org.pl. Jeżeli Autor nie posiada konta, proszony jest o założenie konta. Przy zgłaszaniu nowego artykułu należy wybrać sekcję i zaznaczyć special issue. Redakcja wymaga, by do pozycji bibliograficznych dodawać numer DOI.

Na konferencję można również zgłaszać prace opublikowane lub przyjęte do druku w recenzowanym czasopiśmie. W tym przypadku należy nadesłać jednostronicowe streszczenie pracy w języku angielskim. Bardzo prosimy o nadesłanie także elektronicznej wersji pracy, na podstawie której powstało streszcznie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń preferowane będą nowe, niepublikowane dotąd wyniki.

© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Creative Commons License
Mathematica Applicanda by Polish Mathematical Society is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at http://ma.ptm.org.pl/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.ptm.org.pl/.

The journal sponsored by

Ministry of Science and High Education

 

Print ISSN: 1730-2668; On line ISSN: 2299-4009


The journal is abstracted and indexed in:

Print(1973-1999) ISSN 0137—2890