Tom 19, Nr 01 (1975)

Spis treści

O selektorach w topologii i teorii miary PDF
K. Kuratowski 3-9
Ze słownika racjonalnego Hugona Steinhausa PDF
. . 10
Koniczynka n-listna PDF
P. Nowicki 11-18
O zastosowaniu geometrii liczb do przedstawień liczb naturalnych przez sumy kwadratów PDF
J. Wójcik 19-31
Uczczenie 80-lecia profesora Bronisława Knastera PDF
R. Duda 33
Dorobek naukowy i działalność profesora Knastera PDF
R. Duda 34-38
Seminarium wyższe z topologii PDF
W. Nitka 38-41
Witold Janowski (1912-1972) PDF
Z. J. Jakubowski 43-49
Szkoła a uniwersytet PDF
|A. Mostowski 51-60
Zadania PDF
. . 61-68
Krótkie informacje PDF
. . 68-71
Recenzja: Z. Szmydt, Transformacja Fouriera i równania różniczkowe liniowe PDF
A. Piskorek 77-78
Recenzja: R. Bittner, Rachunek operatorów w przestrzeniach liniowych PDF
W. Kierat 78-80
Recenzja: F. R. Gantmacher, Wykłady z mechaniki analitycznej PDF
K. Tatarkiewicz 80-81
Recenzja: H. Hermes, Introduction to mathematical logic PDF
W. Marek 81-82
Recenzja: W. A. Pogorzelski, Klasyczny rachunek zdań. Zarys teorii. PDF
B. Skowron 82-83
Recenzja: Z. Semadeni, Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci PDF
B. Nowecki 83-86
Recenzja: F. Zítek, Stracony czas PDF
J. Zabczyk 86-87
Recenzja: R. Zieliński, Rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki matematycznej PDF
W. Szlenk 87-88
Książki nadesłane PDF
. . 89
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X