Tom 28, Nr 01 (1988)

Spis treści

Jak matematyka doskonali skrzypce PDF
B. Skalmierski 3-24
Zastosowania twierdzeń o punkcie stałym teorii gier i ekonomii matematycznej PDF
A. Wieczorek 25-34
Fakty z życia i twórczości Profesora Jana Mikusińskiego PDF
A. Kamiński, K. Skórnik 35-52
O algebraicznej teorii Mikusińskiego równań różniczkowych PDF
W. Kierat 52-56
Spis prac naukowych, książek i skryptów Jana Mikusińskiego PDF
W. Kierat 56-64
Miejsce Stanisława Leśniewskiego we współczesnej myśli logiczno-filozoficznej PDF
W. Marciszewski 65-68
Z badań nad konstrukcją tekstu dowodu w podręcznikach akademickich i monografiach matematycznych PDF
J. Konior 69-79
Miscellanea PDF
L. S. Wygotski 80
50 tomów Acta Arithmetica PDF
A. Schinzel 81-83
Miscellanea PDF
H. Weyl 83
Dyplom nadania profesorowi Czesławowi Olechowi tytułu Akademika Pontyfikalnego. PDF
Redaktor 84
O pewnym równaniu diofantycznym PDF
T. Prucnal 85-87
Miscellanea PDF
Nicol Nicole 87
Miscellanea PDF
W. Gombrowicz 88
Statut Polskiego Towarzystwa Matematycznego PDF
Redaktor 89-98
Kącik językowy: „Olimpijska" polszczyzna PDF
M. E. Kuczma 99-101
Kącik językowy: List do Redakcji PDF
T. Rolski 101
Zadania PDF
Redaktor 102
Krótkie informacje PDF
Redaktor 103-109
Recenzja: Stanisław Balcerzyk, Tadeusz Józefiak, Pierścienie przemienne PDF
JerzyBrowki JerzyBrowkin 110-112
Recenzja: Walter Rudin, Analiza rzeczywista i zespolona PDF
MaciejSkwarczyńsk MaciejSkwarczyński 112-116
Recenzja: A. W. Archangielski, W. I. Ponomariow, Podstawy topologii ogólnej w zadaniach PDF
JerzyMioduszewsk JerzyMioduszewski 117-119
Recenzja: W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I. Rachunek prawdopodobieństwa PDF
AleksanderWero AleksanderWeron 120
Recenzja: M. Mączyński, J. Muszyński, T. Traczyk, W. Żakowski, Matematyka - podręcznik podstawowy dla studentów wyższych szkół technicznych, tom III PDF
Anzelm Iwanik 121-122
Recenzja: S. Polański, Geometria powłok budowlanych PDF
JerzyKaczmare JerzyKaczmarek 123-124
Recenzja: Marek Cichy, Jerzy Nomańczuk, Stanisław Szpakowicz, Zbiór zadań z propedeutyki informatyki PDF
JerzyKucharczy JerzyKucharczyk 124-125
Recenzja: Andrzej Pacut, Prawdopodobieństwo. Teoria. Modelowanie probabilistyczne w technice PDF
AleksanderWero AleksanderWeron 125-126
Recenzja: A. M. Gleason, R. E. Greenwood, L. M. Kelly, The William Lowell Putnam Mathematical Competitions, Problems and Solutions: 1938-1964 PDF
PiotrZarzyck PiotrZarzycki 126-127
Recenzja: Model-Theoretic Logics, edited by J. Barwise and S. Feferman PDF
JanWoleńsk JanWoleński 128-130
Recenzja: Michael J. Beeson, Foundations of Constructive Mathematics PDF
JanWoleńsk JanWoleński 130-133
Recenzja: Rosemarie Rheinwald, Der Formalismus und seine Grenzen PDF
JanWoleńsk JanWoleński 133-134
Książki nadesłane PDF
Redaktor 134-135
Contents PDF
Redaktor 136
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X