Tom 41, Nr 01 (2005)

Wiadomości Matematyczne

Spis treści

Twierdzenie Atiyaha-Singera o indeksie i jego okolice PDF
H. Żołądek 1-43
List króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do Eulera PDF
. Redaktor 44
Madhu Sudan i teorie kodowania PDF
W. Kraśkiewicz 45-50
Chaos w układach liniowych PDF
J. Banasiak 51-79
Miscellanea PDF
M. Smoluchowski, EYana EYanay 80
O pewnych testach statystycznych i ich porównywaniu PDF
T. Ledwina 81-106
50 lat seminarium algebraicznego w Toruniu PDF
S. Balcerzyk 107-117
Miscellanea PDF
M. Smoluchowski 118
Skomplikowana konstrukcja pierścieni Sąsiady PDF
D. Simson 119-124
Janusz Jerzy Charatonik (1934-2004) PDF
P. Krupski 125-150
Stulecie urodzin prof. A. B. Turowicza PDF
A. Pelczar 151-164
Czwarty Europejski Kongres Matematyki w Sztokholmie PDF
A. Pelczar 165-176
Krótkie informacje PDF
. Redaktor 177-187
Wyniki XVI edycji konkursu Mathématique sans frontières PDF
. Redaktor 188
Z żałobnej karty: Jerzy K. Baksalary (1944-2005) PDF
T. Szulc 189-205
List do Redakcji PDF
J. Mioduszewski 206-208
Recenzja: Słownik biograficzny matematyków polskich PDF
A. Pelczar 209-214
Recenzja: A. D. Aczel, Tajemnica alefów PDF
J. Mioduszewski 214-217
Recenzja: P. Vopĕnka, Úhelný kámen évropske vzdĕelanosti a moci PDF
J. Mioduszewski 217-219
Recenzja: S. Pliska, Matematyka finansowa PDF
Ł. Stettner 219-221
Recenzja: M. Krzyśko, Statystyka matematyczna PDF
R. Magiera 221-222
Recenzja: J. Mioduszewski, Wykłady z topologii PDF
R. Duda 222-224
Recenzja: R. Murawski, K. Swirydowicz, Wstęp do teorii mnogości PDF
J. Cichoń 224-227
Odpowiedź na recenzję Jacka Cichonia PDF
R. Murawski, K. Swidrynowicz 228-231
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 232-234
Strona redakcyjna PDF
. Redaktor 235
Spis treści PDF
. Redaktor 236
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X