Tom 48, Nr 1 (2012)

Spis treści

Solitony Ricciego PDF
Andrzej Derdziński 1
6 ECM w Krakowie – raport ze stanu przygotowań PDF
Krystyna Jaworska 33
Sprawozdanie z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Unii Matematycznej w 2010 roku PDF
Feliks Przytycki 39
Izraelsko-Polski Zjazd Matematyczny Łódź, 11-15 września 2011 PDF
Maciej Czarnecki, Katarzyna Lubnauer 43
Przesłuchania Stefana Banacha z 1944 roku PDF
Lech Maligranda, Jarosław G. Prytuła 51
Matematyczna młodość Steinhausa PDF
Roman Duda 73
Przyczynek do biografii Antoniego Zygmunda PDF
Walerian Piotrowski 81
Pierwszy rok działalności Narodowego Centrum Nauki PDF
Zbigniew Błocki 85

Nowi Profesorowie

Andrzej Cegielski PDF
  91
Wojciech Gajda PDF
  93
Eugene Gutkin PDF
  97
Wojciech Kucharz PDF
  100
Piotr Mucha PDF
  102
Damian Niwiński PDF
  105
Teresa Regińska PDF
  107
Dariusz Wrzosek PDF
  109

Laureaci nagród

Rościsław Rabczuk - laureat nagrody głównej PTM im. Samuela Dicksteina za rok 2010 PDF
  113
Piotr Przytycki laureat nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego PDF
  117
Łukasz Kosiński - laureat nagrody PTM dla młodych matematyków PDF
  120
Mateusz Kwaśnicki - Mateusz Kwaśnicki PDF
  123
Krzysztof Bogdan laureat nagrody Instytutu Matematycznego PAN PDF
  125
Łukasz Pańkowski laureat Międzynarodowej Nagrody Stefana Banacha PDF
  129
Laureaci konkursów studenckich PDF
  135

Listy do Redakcji

W sprawie daty urodzenia Józefa Schreiera PDF
Walerian Piotrowski 141
List do Wiadomości Matematycznych PDF
Roman Duda 142

Krótkie informacje

Krótkie Informacje PDF
  145

Recenzje

Matematyka, filozofia, sztuka PDF
  149
Zdzisław Krygowski. Prace wybrane, Zdzisław Krygowski. Pionier matematyki poznańskiej PDF
  156
Albrecht Pietsch, History of Banach spaces and linear operators PDF
  158
Marian Rejewski, Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945 PDF
  166
Książki nadesłane PDF
  169
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X