Informacje dla autorów

Materiały przeznaczone do publikacji prosimy przesyłać do Redakcji na jej adres elektroniczny lub pocztowy:

Wiadomości Matematyczne
Collegium Mathematicum

ul. Umultowska 87

61-614 Poznań

E-mail: wm@ptm.org.pl


© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X