Vol 2 (2008)

Antiquitates Mathematicae

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

FROM EDITORS

Spis treści PDF (Polski)
Witold Więsław 5-6
PRZEDMOWA PDF (Polski)
Witold Więsław 7

Tercentenary of the birth of Leonhard Euler

DZIEJE RODZINY LEONHARDA EULERA (WIEKI XIII-XXI) PDF (Polski)
Krzysztof Tatarkiewicz 9-26
GUSTAF ENESTRÖM (1852-1923) PDF (Polski)
Lech Maligranda 27-36
LEONHARD EULER I JAKUB BERNOULLI – – POCZĄTKI TEORII SPRĘŻYSTOŚCI PDF (Polski)
Jacek Juzwiszyn, Andrzej Krzywicki 37-45
SZEREGI W PRACACH EULERA PDF (Polski)
Lech Maligranda 47-67
Mosty królewieckie PDF (Polski)
Jerzy Mioduszewski 69-76
PEWNE RÓWNANIE LEONHARDA EULERA PDF (Polski)
Krzysztof Tatarkiewicz 103-120
Prace Leonharda Eulera z algebry PDF
Witold Więsław 121-130
Prace Leonharda Eulera o kwadraturze koła i liczbie pi PDF (Polski)
Witold Więsław 133-142

HISTORY OF MATHEMATICS IN POLAND

Prace z teorii Galois przemyskiego nauczyciela Klemensa Hlibowickiego (1875-1907) PDF
Olena Riabucho 189-193

IN MEMORIAM

In memoriam PDF
Adam Winiarz 245-245

REVIEWS

Reviews PDF
Witold Więsław 246-256
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Creative Commons License   Antiquitates Mathematicae by Polish Mathematical Society is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://am.ptm.org.pl/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.ptm.org.pl/.

Print ISSN: 1898-5203, Online ISSN: 2353-8813


The journal is abstracted and indexed in: