Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1 (2007): Antiquitates Mathematicae Przedmowa Details
Witold Więsław
 
Vol 1 (2007): Antiquitates Mathematicae Wykłady profesorów Stanisława Zaremby i Kazimierza Żorawskiego w świetle notatek Antoniego Birkenmajera Abstract
Jadwiga Hachaj, Piotr Jakóbczak
 
Vol 1 (2007): Antiquitates Mathematicae Stefan Kaczmarz (1895-1939) Abstract
Lech Maligranda
 
Vol 1 (2007): Antiquitates Mathematicae Dwie Warszawy - zbiory dwuspójne: historia niedokończona Abstract
Jerzy Mioduszewski
 
Vol 1 (2007): Antiquitates Mathematicae Kilka uwag o filozofii matematyki w Polsce przedwojennej Abstract
Roman Murawski
 
Vol 1 (2007): Antiquitates Mathematicae Stromata Brosciana Abstract
Andrzej Pelczar
 
Vol 1 (2007): Antiquitates Mathematicae Początki geometrii różniczkowej w Polsce Abstract
Zdzisław Pogoda
 
Vol 1 (2007): Antiquitates Mathematicae Twierdzenia o podstawianiu dla całki Lebesque'a w pracy doktorskiej Witolda Wilkosza Abstract
Krystyna Rakoczy-Pindor, Ewa Szostak
 
Vol 1 (2007): Antiquitates Mathematicae Początki akademickiego ośrodka matematycznego na Górnym Śląsku Abstract
Krystyna Skórnik
 
Vol 1 (2007): Antiquitates Mathematicae JAN ŚNIADECKI (1756 -1830) – UCZONY, MĄŻ STANU, PATRIOTA Abstract
Witold Więsław
 
Vol 1 (2007): Antiquitates Mathematicae JÓZEFA HOENE-WROŃSKIEGO PROJEKT REFORMY MATEMATYKI Abstract
Wiesław Wójcik
 
Vol 3 (2009): Antiquitates Mathematicae PRZEDMOWA Details
Witold Więsław
 
Vol 3 (2009): Antiquitates Mathematicae Spis treści Abstract
Witold Więsław
 
Vol 2 (2008): Antiquitates Mathematicae Spis treści Abstract
Witold Więsław
 
Vol 2 (2008): Antiquitates Mathematicae PRZEDMOWA Abstract
Witold Więsław
 
Vol 3 (2009): Antiquitates Mathematicae Memorandum w sprawie reformy nauczania matematyki w wyższych uczelniach Austor-Węgier Abstract
Piotr Jakóbczak
 
Vol 3 (2009): Antiquitates Mathematicae Teoria sprężystości w pracach Władysława Gosiewskiego Abstract
Jacek Juzwiszyn, Andrzej Krzywicki
 
Vol 3 (2009): Antiquitates Mathematicae Władysław Zajączkowski(1837–1898) i jego monografia z równań różniczkowych Abstract
Jan Koroński
 
Vol 6 (2012): Antiquitates Mathematicae Juliusz Rudnicki (1881-1948) Abstract
Bogumiła Klemp-Dyczek
 
Vol 2 (2008): Antiquitates Mathematicae Mosty królewieckie Abstract
Jerzy Mioduszewski
 
Vol 4 (2010): Antiquitates Mathematicae Teoria mnogości w dziele Józefa Puzyny ,,Teorya funkcyj analitycznych'' Abstract
Stanisław Domoradzki
 
Vol 7 (2013): Antiquitates Mathematicae Teoria liczb w pracach Arnolda Walfisza Abstract
Andrzej Schinzel
 
Vol 7 (2013): Antiquitates Mathematicae Towarzystwo Nauk Ścisłych w Paryżu. II. Dokumenty Abstract
Witold Więsław
 
Vol 1 (2007): Antiquitates Mathematicae Setna rocznica zawiązania koła matematyczno-fizycznego w Warszawie Abstract
Krystyna Wuczyńska
 
Vol 1 (2007): Antiquitates Mathematicae Teoria liczb w pracach Lejeune Dirichleta Abstract
Andrzej Schinzel
 
1 - 25 of 138 Items 1 2 3 4 5 6 > >> 
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Creative Commons License   Antiquitates Mathematicae by Polish Mathematical Society is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://am.ptm.org.pl/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.ptm.org.pl/.

Print ISSN: 1898-5203, Online ISSN: 2353-8813


The journal is abstracted and indexed in: