Vol 1 (2007)

Antiquitates Mathematicae

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

FROM EDITORS

Przedmowa PDF(PL) (Polski)
Witold Więsław 5

HISTORY OF MATHEMATICS IN POLAND

Wykłady profesorów Stanisława Zaremby i Kazimierza Żorawskiego w świetle notatek Antoniego Birkenmajera PDF(PL) (Polski)
Jadwiga Hachaj, Piotr Jakóbczak 7-14

BIOGRAMS

Stefan Kaczmarz (1895-1939) PDF(PL) (Polski)
Lech Maligranda 15-62
Dwie Warszawy - zbiory dwuspójne: historia niedokończona PDF(PL) (Polski)
Jerzy Mioduszewski 63-71
Kilka uwag o filozofii matematyki w Polsce przedwojennej PDF(PL) (Polski)
Roman Murawski 73-79
Stromata Brosciana PDF(PL) (Polski)
Andrzej Pelczar 81-114
Początki geometrii różniczkowej w Polsce PDF (Polski)
Zdzisław Pogoda 115-129
Twierdzenia o podstawianiu dla całki Lebesque'a w pracy doktorskiej Witolda Wilkosza PDF (Polski)
Krystyna Rakoczy-Pindor, Ewa Szostak 131-138
Początki akademickiego ośrodka matematycznego na Górnym Śląsku PDF (Polski)
Krystyna Skórnik 139-160
Matematycy Politechniki Lwowskiej, cz. II PDF (Polski)
Józef Waniurski 161-172
JAN ŚNIADECKI (1756 -1830) – UCZONY, MĄŻ STANU, PATRIOTA PDF (Polski)
Witold Więsław 173-197
JÓZEFA HOENE-WROŃSKIEGO PROJEKT REFORMY MATEMATYKI PDF (Polski)
Wiesław Wójcik 199-212
Setna rocznica zawiązania koła matematyczno-fizycznego w Warszawie PDF (Polski)
Krystyna Wuczyńska 213-228

ANNIVERSARIES AND JUBILEES

Teoria liczb w pracach Lejeune Dirichleta PDF (Polski)
Andrzej Schinzel 229-233

VARIA

Pół wieku geometrii intuitywnej PDF (Polski)
Stanisław Fudali 235-247
Kiedy powstała nauka nowożytna? PDF (Polski)
Krzysztof Tatarkiewicz 249-266

IN MEMORIAM

Kazimierz Maruszczyk(1950-2007) PDF (Polski)
Witold Więsław 267-267

REVIEWS

Recenzje PDF (Polski)
Witold Więsław 268-272

CONFERENCE FROM THE HISTORY OF MATHEMATICS

POPRZEDNIE TOMY Z HISTORII MATEMATYKI PDF (Polski)
Witold Więsław 273-286
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Creative Commons License   Antiquitates Mathematicae by Polish Mathematical Society is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://am.ptm.org.pl/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.ptm.org.pl/.

Print ISSN: 1898-5203, Online ISSN: 2353-8813


The journal is abstracted and indexed in: