Tom 21, Nr 02 (1979)

Spis treści

Nad grobem Marcelego Starka PDF
K. Kuratowski 101
Wspomnienie o przyjacielu PDF
A. Turowicz 102-104
Wspomnienia o Marcelim Starku PDF
M. Kac 104-106
Wspomnienia o Marcelim Starku PDF
S. Hartman 107-109
Wspomnienia o Marcelim Starku PDF
W. Żelazko 109-110
Wspomnienia o Marcelim Starku PDF
A. Schinzel 109
Wspomnienia o Marcelim Starku PDF
J. P. Kahane 110-111
Wspomnienia o Marcelim Starku PDF
Z. Semadeni 111-113
Ze słownika racjonalnego Hugona Steinhausa PDF
. . 114
Wspomnienie o Zdzisławie Opialu PDF
A. Bielak 115-121
O początkowym okresie twórczości naukowej Zdzisława Opiala PDF
C. Olech 121-126
O kilku wynikach naukowych Zdzisława Opiala otrzymanych po roku 1960 PDF
A. Lasota 126-131
Bibliografia prac Zdzisława Opiala PDF
J. MalczakiA. Pelczar 131-137
Matematyzacja działalności ludzkiej PDF
Z. Opial 138-148
Jaka probabilistyka dla szkoły? Jaka probabilistyka dla nauczyciela? PDF
A. Płocki 149-162
Środki wizualne przy nauczaniu matematyki w uczelni technicznej PDF
Z. Leszczyńska 163-168
Opis uroczystości Jubileuszu Profesor Zofii Krygowskiej PDF
S. Turnau 169-171
Działalność naukowa Profesor Zofii Krygowskiej PDF
B. Nowecki 171-180
Działalność nauczycielska Profesor Zofii Krygowskiej PDF
S. Serafin 180-188
Ważniejsze publikacje Profesor Zofii Krygowskiej PDF
. . 189-192
Nauczanie matematyki uczniów w wieku 10-16 lat — stan aktualny i tendencje PDF
Z. Krygowska 193-211
Matematyka a dedukcja PDF
H. Lebesgue, M. Kline 212
Memoriał Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego w sprawie reformy szkolnictwa PDF
. . 213-216
Krótkie informacje PDF
. . 217-219
Humor mimowolny PDF
. . 220
Recenzja: J. Musielak, Wstęp do analizy funkcjonalnej PDF
P. Wojtaszczyk 221-222
Recenzja: L. T. Kubik, Rachunek prawdopodobieństwa PDF
A. Płocki 222-225
Recenzja: M. Kordosi L. W. Szczerba, Geometria dla nauczycieli PDF
L. Dubikajtis 225-227
Recenzja: J. Kudrewicz, Analiza funkcjonalna dla automatyków i elektroników PDF
T. Figiel 227-228
Recenzja: C. Platt, Zastosowania programowania liniowego w rolnictwie i przemyśle spożywczym PDF
T. Bromek 229-231
Recenzja: R. Sulanke i P. Wintgen, Geometria różniczkowa i teoria wiązek PDF
T. Mostowski 229
Recenzja: B. Gdowski i E. Pluciński, Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie PDF
A. Olecka 231-233
List do Redakcji w sprawie artykułu Adama Wachułki o Antonim Przeborskim PDF
Z. Olesiak 234
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X