Tom 31, Nr 01 (1995)

Spis treści

Dwieście lat teorii węzłów PDF
J. Przytycki 1-30
Wczoraj, dziś i jutro szesnastego problemu Hilberta PDF
Z. Denkowska, E. Jankowska-Sahraoui 31-43
Polska wersja kostki Rubika PDF
M. Szyszkowicz 44
O szyfrowaniu PDF
W. Więsław 45-53
Wielkie Twierdzenie Fermata (uzupełnienie) PDF
W. Narkiewicz 54
Poczta komputerowa i niesamowita moc interakcji PDF
L. Babai 55-80
Międzynarodowy Kongres Matematyków w Zurychu, obserwacje i uwagi PDF
A. Pelczar 81-87
Jean Bourgain PDF
P. Biler 87-91
Pierre-Louis Lions PDF
A. Palczewski 91-94
Jean-Christophe Yoccoz PDF
F. Przytycki 94-101
Efim I. Zelmanow PDF
A. A. Iwanow 101-104
Stanisław Hartman (1914-1992) PDF
M. Bożejko 105-120
Spis prac naukowych Stanisława Hartmana PDF
. Redaktor 120-126
Bajka o Kapadocji PDF
S. Hartman 126-131
Stanisław Hartman — działacz społeczny PDF
B. Gleichgewicht 131-139
dokumenty PDF
StanisławHartma StanisławHartman 140-142
Matematycy z Podola PDF
J. Fiala, S. Romanowski, D. Węglowska, Z. Węglowski 143-148
W sprawie dowodu twierdzenia Weierstrassa-Stone’a PDF
A. Turowicz 149-150
Tadeusz Maćkowiak (1949-1986) PDF
J. Charatonik 151-162
Próba oceny wpływu polskiej szkoły matematycznej lat 1918-1939 PDF
J.-P. Kahane 163-175
Zadania PDF
. Redaktor 176
Krótkie informacje PDF
. Redaktor 177-182
Z żałobnej karty Włodzimierz Młak (1931-1994) PDF
. Redaktor 183-187
Z żałobnej karty Zbigniew Łomnicki (1904-1994) PDF
. Redaktor 187-190
Z żałobnej karty Helena Rasiowa (1917-1994) PDF
. Redaktor 190-193
Z żałobnej karty Juliusz Podgór (1927-1994) PDF
. Redaktor 193-196
Z żałobnej karty Stefan Rozental (1903-1994) PDF
. Redaktor 196
Z żałobnej karty Tadeusz Świątkowski (1933-1994) PDF
. Redaktor 197
Rozstrzygnięcie konkursu PDF
. Redaktor 198
Recenzja: R. Thom, Parabole i katastrofy PDF
P. Urbański 199-202
Recenzja: M. Kordos, Wykłady z historii matematyki PDF
A. K. Wróblewski 203-205
Recenzja: M. Kordos, Wykłady z historii matematyki PDF
W. Narkiewicz 205-206
Recenzja: A. Kiełbasiński, H. Schwetlick, Numeryczna algebra liniowa PDF
S. Paszkowski 206-208
Recenzja: L. Gajek, M. Kałuszka, Wnioskowanie statystyczne PDF
M. Krzyśko 208-210
Recenzja: J. Mawhin, Metody wariacyjne dla nieliniowych problemów Dirichleta PDF
H. Kołakowski 210-211
Recenzja: J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej PDF
A. Birkho1c 211-212
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 213-216
Strona redakcyjna PDF
. Redaktor 217
Contents PDF
. Redaktor 218
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X