Tom 40, Nr 01 (2004)

Wiadomości Matematyczne

Spis treści

Pierwszy problem milenijny: czy NP = P? PDF
L. Pacholski 1-21
Miscellanea PDF
J. W. Grossman 22
Piąty problem milenijny: istnienie pola Yanga-Millsailuka Masowa PDF
H. Żołądek 23-34
Algebra w XX wieku. Rys historyczny PDF
W. Więsław 35-65
Miscellanea PDF
J. W. Grossman 66
Pomiędzy Poincarém a Sobolewem PDF
R. Latała 67-76
Ważniejsze wydarzenia w teorii procesów stochastycznych PDF
J. Zabczyk 77-95
Miscellanea PDF
J. W. Grossman 96
Czebyszew, Weierstrass, Jackson, Bernstein i ich kontynuatorzy PDF
W. Pleśniak 97-106
Życie i dzieło Aleksandra Grothendiecka PDF
P. Pragacz 107-127
Miscellanea PDF
. Redaktor 128
Jeszcze o sprawie akademika Łuzina PDF
R. Duda 129-138
Listy Wacława Sierpińskiego do Stanisława Ruziewicza PDF
W. Więsław 139-167
Miscellanea PDF
. Redaktor 168
Bourbaki a sprawa Polska PDF
A. Białynicki-Birula 169-174
Emigracja matematyków z ziem polskich PDF
R. Duda 175-211
Miscellanea PDF
. Redaktor 212
Adam Bielecki (1910-2003) PDF
W. Kaczor, T. Kuczumow, W. Zygmunt 213-228
Rady dla początkujących nauczycieli akademickich PDF
B. A. Reznick 229-249
Członkowie wspierający PTM PDF
. Redaktor 250
Krótkie informacje PDF
. Redaktor 251-258
Z żałobnej karty: Maria Zajączkowska (1909-2003) PDF
K. Skórnik 259-262
Z żałobnej karty: Kazimierz Szałajko (1912-2003) PDF
K. Skórnik 263-268
Listy do Redakcji: Uwaga do recenzji książki: S.W. Fomin, I.P. Kornfeld, J.G. Sinaj, Teoria ergodyczna PDF
P. Bugiel, S. Wędrychowicz 269
Listy do Redakcji: Wspomnienie o Witoldzie Wolibnerze PDF
H. Fast 269-272
Listy do Redakcji: Wspomnienie o Zygmuncie Zahorskim PDF
H. Fast 272-273
Listy do Redakcji: Seminarium Mikusińskiego PDF
J. T. Wloką 273-275
Listy do Redakcji: Wspomnienie o Zygmuncie Birnbaumie PDF
W. Woyczyński 275
Miscellanea PDF
H. Steinhaus 276
Recenzja: T. Bednarski, Elementy matematyki w naukach ekonomicznych PDF
J. Koronacki 277-280
Recenzja: J. Daintith, J. O. E. Clark, Słownik szkolny, Matematyka PDF
J. Wróblewski 280-282
Recenzja: S. Kalbarczyk, Polscy pracownicy nauki, Ofiary zbrodni sowieckich w latach II wojny światowej, Zamordowani, więzieni, deportowani (rec. R. Duda) PDF
R. Duda 282-285
Recenzja: J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski i Ł. Stettner, Matematyka finansowa, Instrumenty pochodne PDF
A. Weron 285-288
Recenzja:, I. Chajda, K. Głazek, A Basic Course on General Algebra PDF
M. Mączyński 288-289
Recenzja: Słownik biograficzny matematyków polskich PDF
W. Więslaw 290-294
Odpowiedź na recenzję Witolda Więsława PDF
S. Domoradzki, Z. Pawlikowska-Brożek 295-296
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 297-298
Spis treści tomów XXXI-XL (1995-2004) PDF
. Redaktor 299-312
Strona redakcyjna PDF
. Redaktor 313
Spis treści PDF
. Redaktor 314
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X