Tom 42, Nr 01 (2006)

Wiadomości Matematyczne

Spis treści

Do członków Komitetu Redakcyjnego i przyjaciół Wiadomości Matematycznych PDF
R. Duda 1-2
Geometria rozmaitości modułów PDF
G. Bobiński 3-13
Przesłanie Kolegium Dziekanów i Dyrektorów PDF
. Redaktor 14
O wymiarze wykresu funkcji nigdzie nieróżniczkowalnej PDF
T. Szarek 15-20
Peter Lax, jakim go znam PDF
P. Rybka 21-25
Miscellanea PDF
. Redaktor 26
Kurt Gödel (1906-1978) PDF
R. Murawski 27-44
Moja edukacja matematyczna PDF
S. S. Chern 45-54
Przemówienie wygłoszone 12 maja 2006 roku na uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego PDF
Cz. Olech 55-58
Biskup Płocki w obronie matematyki PDF
St. Wielgus 59-61
Miscellanea PDF
. Redaktor 62
Matematyka na Litwie w okresie 1920-1940 PDF
J. Banionis 63-72
Wrocławska szkoła matematyczna PDF
R. Duda, A. Weron 73-101
Miscellanea PDF
L. Jeśmanowicz 102
Kazimierz Urbanik (1930-2005) PDF
Z. Jurek, J. Rosiński, W. A. Woyczyński 103-121
Przemówienie na pogrzebie ś.p. profesora Kazimierza Urbanika PDF
J. Łukaszewicz 122-124
Broscjusz o tym co (niejasno) napisał Polibiusz, czyli Brożek cytuje Kwintyliana PDF
A. Pelczar 125-142
Matematyka Wileńska za czasów Adama Mickiewicza. Archiwalia PDF
W. Więsław 143-166
Krótkie informacje PDF
. Redaktor 167-173
Miscellanea PDF
W. I. Arnold 174
W sprawie listu Stanisława Augusta do Eulera PDF
W. Więsław 175-176
Uzupełnienie listy emigrantów PDF
R. Duda 176-179
Uwagi i uzupełnienia do Słownika biograficznego matematyków polskich PDF
Z. Pawlikowska-Brożek, S. Domaradzki 179-183
List do Redakcji PDF
R. Mańka 184
Recenzja: S. Chandrasekhar, Newton’s Principia for the Common Reader PDF
T. Nadzieja 185-189
Recenzja: S. Krajewski, Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne (od mechanicyzmu do postmodernizmu) PDF
J. Woleński 189-192
Recenzja: F. Lemmermeyer, P. Roquette, Helmut Hasse und Emmy Noether. Die Korrespondenz 1925-1935 PDF
W. Narkiewicz 192-193
Recenzja: J. Watson, Strategia PDF
A. Nowak 193-194
Książki nadesłane PDF
. Redaktor 195
Strona redakcyjna PDF
. Redaktor 196
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


Print ISSN: 2080-5519, Online ISSN: 2543-991X