Didactica Mathematicae

Didactica Mathematicae (dawniej Dydaktyka Matematyki) jest międzynarodowym czasopismem poświęconym badaniom nad nauczaniem i uczeniem się matematyki. Zostało ono założone w roku 1980 przez Annę Zofię Krygowską, która była jego redaktorem naczelnym do roku 1988.

The journal sponsored by

Ministry of Science and High Education

Print ISSN: 0208-8916, Online ISSN: 2353-0960


Didactica Mathematicae przyjmuje

  1. prace badawcze w dziedzinie dydaktyki matematyki;
  2. artykuły na temat koncepcji, kierunków i metod badawczych w dziedzinie dydaktyki matematyki;
  3. artykuły na temat koncepcji kształcenia matematycznego na różnych poziomach;
  4. artykuły na temat stanu i rozwoju dydaktyki matematyki jako dyscypliny, w szczególności sprawozdania z poświęconych jej konferencji i kongresów;
  5. recenzji książek.
Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Tom 39 (2017): Didactica Mathematicae

The issue sponsored by

logomniswfinal_01

Spis treści

Różne rodzaje myślenia w rozwiązywaniu problemów matematycznych PDF
Marianna Ciosek, Tadeusz Ratusinski, Stefan Turnau
Jak studenci matematyki oceniają poprawność dowodu matematycznego PDF
Marianna Ciosek, Anna Katarzyna Żeromska, Dušan Šveda
Wpływ pierwotnych reprezentacji na formalne rozumienie pojęć geometrycznych PDF
Marta Pytlak, Ewa Swoboda
Zmiany kognitywnych wymagań zadań egzaminacyjnych z matematyki – Wyniki przekrojowych badań egzaminu gimnazjalnego PDF
Bruno Scheja

Konferencje

The Ninth and the Tenth Congress of the European Research in Mathematics Education (CERME 9 and CERME 10) PDF
Bożena Maj-Tatsis, Mirosława Sajka
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


The journal sponsored by

Ministry of Science and High Education

Print ISSN: 0208-8916, Online ISSN: 2353-0960