Przeglądaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 32 (2009) 50-lecie Zakładu Dydaktyki Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego na III Forum Matematyków Polski w Krakowie Streszczenie   PDF
Maria Legutko
 
Tom 34 (2012) Algorytmizacja w nauczaniu matematyki Streszczenie   PDF (English)
Anna Pyzara
 
Tom 38 (2016): Didactica Mathematicae Analiza uczniowskich rozwiązań zadań geometrycznych tworzących wiązkę Streszczenie   PDF (English)   PDF
Monika Czajkowska, Małgorzata Zambrowska
 
Tom 32 (2009) Bogate Środowisko Edukacyjne "Kafelki" Streszczenie   PDF
Edyta Jagoda
 
Tom 34 (2012) Budowanie sieci kognitywnych połączeń w środowisku regularności matematycznych Streszczenie   PDF (English)
Marta Pytlak
 
Tom 36 (2014) Children’s Mathematical Education Streszczenie   PDF (English)
Edyta Juskowiak, Marta Pytlak
 
Tom 30 (2007) CIEAEM 58 - Sprawozdanie z konferencji Srni, 9-15 lipca 2006 roku Streszczenie   PDF
Bożena Pawlik, Mirosława Sajka, Lidia Zaręba
 
Tom 30 (2007) CIEAEM 59 - Sprawozdanie z konferencji Dobogóko, 23-29 lipca 2007 roku Streszczenie   PDF
Bożena Pawlik, Mirosława Sajka, Lidia Zaręba, Ewa Swoboda
 
Tom 37 (2015) Dowodzenie zdań ogólnych w matematyce i uzasadnianie stwierdzeń przez uczących się matematyki. Perspektywa antropomatematyczna Streszczenie   PDF (English)   PDF
Anna K. Żeromska
 
Tom 34 (2012) Dynamiczne rozumowania w geometrii elementarnej – jak je osiągnąć? Streszczenie   PDF (English)
Ewa Swoboda
 
Tom 35 (2013) Emma Castelnuovo Szczegóły   PDF (English)
Didactica Mathematicae Editors
 
Tom 36 (2014) Emma Castelnuovo: trzy główne idee Streszczenie   PDF (English)
Daniela Valenti
 
Tom 31 (2008) Ewolucja znaczenia słowa w matematyce jako problem dydaktyczny Streszczenie   PDF
Jana Slezakova, Ewa Swoboda
 
Tom 30 (2007) Facilitating Differentiation in Mathematics in Hungarian Secondary Education Streszczenie   PDF
Reka Szasz
 
Tom 38 (2016): Didactica Mathematicae Izomorfizm jako narzędzie uogólniania (w kombinatoryce) Streszczenie   PDF (English)   PDF
Radek Krpec
 
Tom 39 (2017): Didactica Mathematicae Jak studenci matematyki oceniają poprawność dowodu matematycznego Streszczenie   PDF
Marianna Ciosek, Anna Katarzyna Żeromska, Dušan Šveda
 
Tom 33 (2010) Julileusz Profesor Heleny Siwek Streszczenie   PDF
Lidia Zaręba, Janina Wiercioch
 
Tom 38 (2016): Didactica Mathematicae Kognitywna aktywizacja przez zadania matematyczne pochodzące z centralnych egzaminów poziomu ISCED 2 na przykładzie Nadrenii Północnej-Westfalii Streszczenie   PDF (English)   PDF
Bruno Scheja
 
Tom 30 (2007) Komputer w pozalekcyjnej pracy ucznia - fragment badań Streszczenie   PDF
Renata Wojtuś
 
Tom 31 (2008) Kształcenie przyszłych nauczycieli matematyki pod kątem używania technologii informacyjnej - stan obecny, perspektywy i zagrożenia Streszczenie   PDF
Piotr Zarzycki
 
Tom 31 (2008) Mathematical problems designed with the use of functional equations as theoretical tools for examining subject matter knowledge of functions Streszczenie   PDF
Mirosława Sajka
 
Tom 33 (2010) Nauczanie i uczenie się elementów algebry w świetle teorii wielorakich inteligencji H. Gardnera Streszczenie   PDF
Beata Matłosz
 
Tom 34 (2012) Nauczanie i uczenie się elementów arytmetyki i algebry w świetle teorii wielorakich inteligencji Streszczenie   PDF (English)
Beata Matłosz
 
Tom 36 (2014) Nie tylko komunikowanie się: wykorzystanie języka do badania programów nauczania, pedagogiki i polityki w edukacji matematycznej Streszczenie   PDF (English)
Candia Morgan
 
Tom 38 (2016): Didactica Mathematicae O formalnych i nieformalnych zapisach obliczeniowych podczas kształtowania się początków arytmetyki u młodszych uczniów Streszczenie   PDF (English)   PDF
Bożena Rożek
 
1 - 25 z 82 elementów 1 2 3 4 > >> 
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


The journal sponsored by

Ministry of Science and High Education

Print ISSN: 0208-8916, Online ISSN: 2353-0960